Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của nhôm với oxi

 • Cách tiến hành: Lấy một bột nhôm vào một tờ bìa. Khẽ khum tờ giấy chứa bột nhôm. Gõ nhẹ tờ giấy để bột nhôm rơi xuống ngọn lửa đèn cồn.
 • Hiện tượng: Mang những hoạt lóe sáng do bột nhôm tác dụng với oxi ko khí, phản ứng tỏa nhiều nhiệt. Chất tạo thành màu trắng sáng là nhôm oxit Al2O3.
 • Phương trình hóa học:                   4Al   +   3O2    (underrightarrow{t^o})     2Al2O3
 • Trong phản ứng hóa học trên, nhôm đóng vai trò là chất khử.

2. Thí nghiệm 2: Tác dụng của sắt với lưu huỳnh

 • Cách tiến hành: Lấy một thìa nhỏ hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh theo tỉ lệ 7 : 4 về khối lượng vào ống thử. Đun ống thử trên ngọn lửa đèn cồn.
 • Hiện tượng: Sắt tác dụng mạnh với lưu huỳnh, hỗn hợp cháy nóng đỏ, phản ứng tỏa nhiều nhiệt. Chất tạo thành sở hữu màu đen, ko bị nam châm hút. Hỗn hợp sắt và lưu huỳnh trước phản ứng sở hữu màu xám.
 • Phương trình hóa học:                               Fe   +  S    (underrightarrow{t^o})     FeS

3. Thí nghiệm 3: Nhận mặt kim loại Al, Fe

 • Cách tiến hành: Lấy một ít bột kim loại Al và Fe vào hai ống thử (1) và (2). Nhỏ 4 - 5 giọt dung dịch NaOH vào ống thử (1) và (2).
 • Hiện tượng: Lúc cho dung dịch NaOH vào hai ống thử. Một ống thử sở hữu khí thoát ra và chất rắn trong ống thử đó bị hòa tan. Một ống thử ko sở hữu hiện tượng gì.
 • Giảng giải: Vì nhôm sở hữu tính chất hóa học riêng là tác dụng được với dung dịch kiềm, còn sắt thì ko.
 • Kết luận: Vậy ống thử sở hữu khí thoát ra là ống thử chứa nhôm, còn ống thử ko sở hữu hiện tượng xảy ra chứa sắt. Ta phân biệt được nhôm và sắt.
 • Phương trình hóa học:      2Al   +   2NaOH   +  2H2O  →  2NaAlO2  +  3H2O

II. TƯỜNG TRÌNH

STTCách tiến hànhHiện tượngGiảng giải, PTHH
Thí nghiệm 1: Tác dụng của nhôm với oxiLấy một ít bột nhôm vào tấm bìa cứng (hoặc công tơ hút).
Rắc nhẹ bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn.
Quan sát hiện tượng, cho biết trang thái, màu sắc chất tạo thành.

Mang những hạt loé sáng do bột nhôm tác dụng với oxi, phản ứng toả nhiều nhiệt.

Chất tạo thành màu trắng sáng là nhôm oxit Al2O3.

Vì xảy ra phản ứng nhôm tác dụng với oxi trong ko khí.

Trong phản ứng hóa học nhôm đóng vai trò là chất khử.

Phương trình hóa học:

4Al + 2O2  2Al2O3

Thí nghiệm 2: Tác dụng của sắt với lưu huỳnh.

Lấy Hai thài nhỏ hỗn hợp bột sắt, lưu huỳnh theo tỉ lệ mFe : mS = 7:4 (hoặc 1:3 về thể tích).

Đun nóng ống thử chứa hốn hợp trên ngọn lửa đèn cồn tới lúc sở hữu đốm sáng đỏ xuất hiện thì bỏ đèn cồn ra.

Lúc đun hỗn hợp trên ngọn lửa đèn cồn, sắt tác dụng mạnh với lưu huỳnh hỗn hợp cháy nóng đỏ, phản ứng toả nhiều nhiệt.

Chất tạo thành sở hữu màu đen (ko bị nam châm hút).

Vì xảy ra phản ứng sắt tác dụng với lưu huỳnh.

Fe + S  FeS

Hỗn hợp sắt và lưu huỳnh trước phản ứng sở hữu màu xám.

Thí nghiệm 3: Nhận mặt mỗi kim loại Al, Fe được đựng trong hai lọ ko dán nhãn.

Lấy một ít bột kim loại Al, Fe vào Hai ống thử (1) và (2).

Nhỏ 1-Hai ml dung dịch NaOH vào từng ống thử (1) và (2).

Quan sát hiện tượng xảy ra trong từng ống thử.

Lúc cho dung dịch NaOH vào hai ống thử. Một ống thử sở hữu khí thoát ra và chất rắn tan ra. Một ống thử ko sở hữu hiện tượng gì.

Vì nhôm sở hữu phản ứng với kiềm, còn sắt thì ko phản ứng với kiềm.

Phương trình hóa học:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Trong quá trình học tập, nếu sở hữu bất kỳ thắc mắc nào, những em hãy để lại thắc mắc ở mục hỏi đáp để cùng thảo luận và trả lời nhé. Chúc những em học tốt!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *