Thành phần hóa học chính của NST ở sinh vật nhân thực là

Thành phần chủ yếu của NST ở sinh vật nhân thực gồm:

 • Thành phần hóa học của NST ở sinh vật nhân thực là:
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Cấu trúc và chức năng của thể nhiễm sắc - Sinh vật học 12 - Đề số 1
 • Video liên quan

A. ADN mạch kép và prôtêin loại histon.

B. ADN mạch đơn và prôtêin loại histon.

C. ARN mạch đơn và prôtêin loại histon.

D. ARN mạch kép và prôtêin loại histon.

Lời giải

Thành phần chủ yếu của NST ở sinh vật nhân thực gồm: ADN mạch kép và prôtêin loại histon

Đáp án A

Thành phần hóa học cấu tạo nên NST ở tế bào sinh vật nhân thực là

A.

B.

C.

D.

Thành phần chủ yếu của NST ở sinh vật nhân thực gồm:

A.

ADN mạch kép và protein loại histon.

B.

ADN mạch đơn và protein loại histon.

C.

ARN mạch đơn và protein loại histon.

D.

ARN mạch kép và protein loại histon.

Thành phần hóa học của NST ở sinh vật nhân thực là:

A.

ADN và protein ko phải loại histon

B.

ARN và protein loại histon

C.

ARN và protein ko phải loại histon

D.

ADN và protein loại histon

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

Thành phấn hóa học của NST ở sinh vật nhân thực là AND và protein loại histon.

Vậy đáp án là D

Thắc mắc thuộc đề thi sau. Bạn sở hữu muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Cấu trúc và chức năng của thể nhiễm sắc - Sinh vật học 12 - Đề số 1

Làm bài

San sẻ

Một số thắc mắc khác cùng bài thi.

 • Trong quá trình làm tiêu bản thể nhiễm sắc tạm thời của tế bào tinh hoàn châu chấu, dung dịch oocxein axetic 4-5% sở hữu vai trò:

 • Một đoạn sợi cơ bản trong thể nhiễm sắc ở người sở hữu 10 nuclêôxôm và 9 đoạn ADN nối giữa những nuclêôxôm. Trong mỗi đoạn ADN nối gồm 50 cặp nuclêôtit. Chiều dài của đoạn phân tử ADN tương ứng là

 • Trong những mức cấu trúc siêu hiển vi của thể nhiễm sắc tiêu biểu ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi thể nhiễm sắc sở hữu đường kính tuần tự là

 • Trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng lúc nói về thể nhiễm sắc nam nữ ở động vật?

 • Trong cấu trúc NST của sinh vật nhân thực , đơn vị cấu trức gồm 146 cặp nucleotit quấn quanh 8 phân từ histon được gọi là

 • Lúc NST xoắn cực đại vào kỳ giữa, đường kính của NST đạt trị giá tối đa là

 • Trong những mức cấu trúc siêu hiển vi của thể nhiễm sắc ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản sở hữu đường kính

 • Trong những mức cấu trúc siêu hiển vi của thể nhiễm sắc tiêu biểu ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây sở hữu đường kính 11 nm?

 • Trong những mức cấu trúc siêu hiển vi của thể nhiễm sắc ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản sở hữu đường kính

 • Cho những bước làm tiêu bản tạm thời bộ thể nhiễm sắc của tế bào tinh hoàn châu chấu đực như sau: (I). Đưa tinh hoàn của châu chấu lên phiến kính. (II). Tiêu dùng ngón tay ấn nhẹ lên bề mặt lá kính phá vỡ tế bào để NST bung ra. (III). Nhỏ vài giọt oocxêin axêtic lên tinh hoàn để nhuộm trong 15- 20 phút. (IV). Tách bỏ mỡ xung quanh tinh hoàn. Trình tựđúngcủa những bước làm tiêu bản là

 • Thể nhiễm sắc được cấu tạo nên từ những thành phần hóa học chính là:

 • Phát biểu nào sau đây ko đúng lúc nói về thể nhiễm sắc nam nữ ở động vật?

 • Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc này chỉ phát hiện ở tế bào:

 • Cấu trúc siêu hiển vi của thể nhiễm sắc gồm ADN và prôtêin histon được xoắn tuần tự theo những cấp độ

 • Trong những mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản sở hữu đường kính

 • Trong những phát biểu sau sở hữu bao nhiêu phát biểu đúng lúc nói về NST nam nữ ở động vật?

  (1) Thể nhiễm sắc nam nữ chỉ sở hữu ở tế bào sinh dục.

  (2) Thể nhiễm sắc nam nữ chỉ chứa những gen quy định tính trạng nam nữ.

  (3) Hợp tử mang cặp NST nam nữ XY bao giờ cũng trở thành thân thể đực.

  (4) Thể nhiễm sắc nam nữ sở hữu thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng.

 • Nhận định nào sau đây về NST là ko đúng?

 • Đoạn ADN quấn quanh những nucleoxôm và đoạn nối sở hữu khối lượng đvC. Biết số nucleotit quấn quanh những nucleoxôm bằng 6,371 lần số nucleotit giữa những đoạn nối. biết khoảng cách giữa những nucleoxôm là như nhau. Số phân tử protein histon và số nucleotit giữa Hai nucleoxom kế tiếp tuần tự là:

 • Cấu trúc siêu hiển vi của thể nhiễm sắc gồm ADN và prôtêin histon được xoắn tuần tự theo những cấp độ

 • Nói về sự trao đổi chéo giữa những NST trong giảm phân, nội dung nào sau đây đúng?

 • Trong cấu trúc phân tử của NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc của thể nhiễm sắc sở hữu đường kính

 • Thể nhiễm sắc ở sinh vật nhân chuẩn được cấu tạo từ chất nhiễm sắc sở hữu thành phần chủ yếu gồm:

 • Phát biểu nào sau đây làkhôngchính xác lúc nói về thể nhiễm sắc ở sinh vật nhân thực?

 • Đoạn ADN quấn quanh những nucleoxôm và đoạn nối sở hữu khối lượng đvC. Biết số nucleotit quấn quanh những nucleoxôm bằng 6,371 lần số nucleotit giữa những đoạn nối. biết khoảng cách giữa những nucleoxôm là như nhau. Số phân tử protein histon và số nucleotit giữa Hai nucleoxom kế tiếp tuần tự là:

 • Thành phần hóa học của NST ở sinh vật nhân thực là:

Một số thắc mắc khác sở hữu thể bạn quan tâm.

 • Cho tập hợp Khẳng định nào sau đây sai?

 • Trong cơ cấu kinh tế thì cơ cấu nào sau đây là quan yếu nhất?

 • Giải bất phương trình .

 • Cho đường thẳng nằm trong mặt phẳng và đường thẳng nằm trong mặt phẳng . Mệnh đề nào sau đây SAI?

 • Tìm nguyên hàm .

 • Phát biểu ko đúngvề sự phát sinh sự sống trên Trái Đất là

 • Phương trình m+1x2−2mx+m−1=0 vô nghiệm lúc:

 • [DS10.C1.1.BT.b] Mệnh đề phủ định của mệnh đề với mọi là:

 • Cho ∫131x2+2x dx=aln3+bln5 , với a,b là những số hữu tỉ. Tính a−4b

 • Cho hệ phương trình Biết hệ trên sở hữu nghiệm duy nhất lúc đó tổngbằng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *