Thực vật hấp thụ kali dưới dạng?

Nghi vấn:

Thực vật hấp thụ kali dưới dạng?

A. Yếu tố K.

B. K2SO4 hoặc KCl.

C. Hợp chất chứa kali.

D. K+.

Đáp án đúng D.

Thực vật hấp thụ kali dưới dạng K+, kali là yếu tố đại lượng trong cây, những loài thực vật khác nhau sở hữu khả năng hấp thụ Kali từ nguồn khoáng sơ cấp là khác nhau, thiếu kali: lá úa vàng, mô thực vật chết dần, thành tế bào và cutin mỏng, giảm khả năng hút nước.

Giảng giải lý do chọn đáp án D:

Kali là yếu tố đại lượng trong cây. Chúng sở hữu một số đặc điểm sau:

– Nguồn phân phối: rất giàu trong đất

– Dạng hấp thụ: muối Kali tan (K+)

Kali tồn tại trong thổ nhưỡng dưới 3 dạng: dạng Ion (K+), dạng Kali nhất mực, dạng Kali tồn tại trong khoáng sơ cấp.

Trong đó dạng Ion (K+) được kết dính vào keo đất là trạng thái cây trồng sở hữu thể hấp thụ được ngay. Dạng Kali nhất mực là trạng thái Kali được kết tinh vào đất sét, ở trạng thái này cây trồng hấp thụ Kali chậm. Dạng Kali tồn tại trong khoáng sơ cấp là trạng thái Kali tồn tại với số lượng to và ổn định nhất, dưới tác dụng phong hóa Kali được tan ra một cách chậm rãi.

Những loài thực vật khác nhau sở hữu khả năng hấp thụ Kali từ nguồn khoáng sơ cấp là khác nhau. Cây họ lúa sở hữu khả năng hấp thụ Kali từ nguồn khoáng sơ cấp là to nhất (72% tới 93% nhu cầu về lượng Kali cần thiết). Rễ của cây họ lúa tác động vào khoáng sơ cấp phóng thích những yếu tố chính cấu thành lên khoáng sơ cấp như Silic, Nhôm, Kali đưa về dạng ion cây trồng sở hữu thể hấp thụ được. Đồng thời với quá trình hấp thụ Kali cây họ lúa cũng hấp thụ mạnh Silic từ nguồn khoáng sơ cấp này.

Tương tự để sử dụng Kali hiệu quả trong canh tác nông nghiệp chúng ta cần cân đối giữa khả năng hấp thụ Kali từ thổ nhưỡng của từng loại cây trồng với trị giá phân tích thổ nhưỡng, trên cơ sở vật chất đó thiết kế dinh dưỡng, thực hiện bón phân cho cây trồng.

– Vai trò:

+ Trong tế bào chất nó tác động tới tính chất của hệ keo, từ đó tác động tới những quá trình trao đổi chất

+ Liên quan qua trình tổng hợp sắc tố lá

+ Làm tăng tính chống chịu của cây ở nhiệt độ thấp, khô hạn

+ Tăng quá trình hô hấp

+ Xúc tiến hấp thụ NH4+

– Thiếu kali: lá úa vàng, mô thực vật chết dần, thành Tế bào và cutin mỏng, giảm khả năng hút nước.

Hiện nay cách phân tích chỉ số Kali được tiến hành bằng cách hòa tan đất vào dung dịch Amoni axetat thu được lượng Kali hòa tan, từ lượng Kali hòa tan này tính ra lượng Kali sở hữu trong thổ nhưỡng. Cách phân tích này đã bỏ qua một lượng to Kali tồn tại trong khoáng sơ cấp ko tan trong Amino axetat.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *