Thuỷ phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH dư thu được các sản phẩm hữu cơ là

Nghi vấn: Thủy phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH dư thu được sản phẩm hữu cơ:

A. natri axetat và phenol

B. axit axetic và natri phenolat

C. axit axetic và phenol

D. natri axetat và natri phenolat

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là D: natri axetat và natri phenolat

Thủy phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH dư thu được sản phẩm hữu cơ là natri axetat và natri phenolat.

Giảng giải:

Thủy phân phenyl axetat sẽ thu được natri axetat và natri phenolat (vì phenol tiếp tục phản ứng với NaOH).

Phenyl axetat: CH3COOC6H5

Hãy cùng tìm hiểu về Phenyl Acetate:

1. Khái niệm Phenyl axetat

– Khái niệm: Phenyl axetat là este của phenol và axit axetic

– Công thức phân tử: Csố 8Hsố 8O2

– Công thức cấu tạo: ON3COOC6H5

– Tên

+ Tên gốc: Phenyl axetat

+ Danh pháp quốc tế: Phenyl ethanoate

2. Tính chất vật lý và nhận thức

Phenyl axetat là chất rắn nóng chảy ở khoảng 50 độ C

3. Tính chất hóa học

– Phản ứng với oxy

Hai Csố 8H6 + 19O2 → 16CO2 + 6 NHÀ2O

– Tác dụng với nước

10Csố 8H6 + 160 giờ2O → 80CO2 + 19 giờ2O

– Phản ứng với AgNO3

AgNO3 + CŨsố 8H6 → AgCsố 8H5 + HNO3

– Tác dụng với Br2

số 8H6 + 3 tỷ2 → 4C2HBr + 2HBr

số 8H6 + Hai tỷ2 → CŨsố 8H6Br4

– Tác dụng với NaNH2

số 8H6 + 2NaNH2 → CŨsố 8H4Na + NaNH3 + NHỎ3

– Tác dụng với KMnO4 và họ2VÌ THẾ4

35Csố 8H6 + 26 nghìn triệu4 + 39 NHÀ Ở2VÌ THẾ4 → 40C7H6O2 + 24 GIỜ2O + 13 nghìn2VÌ THẾ4 + 26 triệu4

5Csố 8H6 + 38KMnO4 + 57 giờ2VÌ THẾ4 → 40CO2 + 72 giờ2O + 19K2VÌ THẾ4 + 38 triệu4

– Tác dụng với KMnO4 và nước

3Csố 8H6 + 2KMnO4 + 4 GIỜ2O → 3Csố 8H6(OH)2 + Hai triệu2 + 2KOH

Những phản ứng tiêu biểu khác:

Phenylaxetylen với thể bị khử (hydro hóa) bằng hydro trên chất xúc tác Lindlar để tạo ra styren.

Việc lựa chọn chất xúc tác rhodi dẫn tới phản ứng trùng hợp tạo ra cả đồng phân 1,2,4- và 1,3,5- cùng với một lượng đáng kể những sản phẩm đimer enyne mạch hở:

Phenylaxetylen trải qua phản ứng thủy hóa, được xúc tác bởi vàng (III) hoặc thủy ngân (II), để tạo ra axetophenon.

4. Điều chế

Phenyl axetat thường được tạo ra từ phản ứng của phenol với anhiđrit axetic.

6H5OH + (CHỈ3CO)2O → CHỈ3COOC6H5 + CHỈ3COOH

Một cách khác để sản xuất Phenyl axetat là phân cắt cacboxyl của aspirin

5. Những dạng bài tập về phenyl axetilen

Bài 1:

Lúc thủy phân phenyl axetat trong môi trường kiềm,

A. Muối và Axit.

B. Muối và rượu

C. Axit và ancol.

D. Muối ăn.

Hướng dẫn:

CHỈ CÓ3COOC6H5 + 2NaOH → 3COONa + C6H5ONa

Sau phản ứng thu được hỗn hợp hai muối CH3COONa và C6H5ONa.

Đáp án D.

Bài 2: Lúc thủy phân phenyl axetat trong môi trường kiềm (NaOH) dư, chất phản ứng nào sau đây ko với

A. Natri axetat.

B. Natri phenolat.

C. Natri hiđroxit.

D. Phenyl axetat ..

Hướng dẫn: Phản ứng xảy ra một chiều, dư kiềm, sau phản ứng ko thu được phenyl axetat.

Đáp án D.

Ví dụ 3: Hiệu suất phản ứng thủy phân phenyl axetat trong môi trường kiềm là

A. Phản ứng thuận nghịch.

B. Phản ứng một chiều.

C. Phản ứng hai chiều.

D. Phản ứng điều chế rượu.

Hướng dẫn:

Quá trình thủy phân phenyl axetat trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

Đáp án B.

Bài 3: Hiệu suất phản ứng thủy phân phenyl axetat trong môi trường kiềm là

A. Phản ứng thuận nghịch.

B. Phản ứng một chiều.

C. Phản ứng hai chiều.

D. Phản ứng điều chế rượu.

Hướng dẫn:

Quá trình thủy phân phenyl axetat trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

Đáp án B.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *