THỦY PHÂN SACCAROZƠ TRONG DUNG DỊCH AXIT THU ĐƯỢC

Lúc thủy phân hoàn toàn a gam saccarozo trong môi trường axit thu được 81 gam hỗn hợp glucozo và fructozo. Trị giá của a là

Lời giải của GV giaoducphanthiet.edu.vn

Ta mang C12H22O11+ H2O → C6H12O6(glucozo)+ C6H12O6( fructozo)

Ta mang nglucozo= nfructozo= 81 : 2 : 180 = 0,225 mol

→ nsaccarozo= 0,225 mol → a = 0,225. 342= 76,95 g

Đáp án cần chọn là: d

Thuỷ phân saccarozơ, thu được 270 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thuỷ phân là :

Đang xem: Thủy phân saccarozo trong môi trường axit

Tính khối lượng glucozơ tạo thành lúc thủy phân 1kg mùn cưa mang 50% xenlulozơ. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 80%.

Lên men một tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%. Khối lượng ancol thu được là :

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)Hai lấy dư, thu được 150 gam kết tủa. Trị giá của m là :

Cho một lượng tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)Hai dư, thu được 750 gam kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Khối lượng tinh bột phải tiêu dùng là :

READ: Những Chất Lưỡng Tính Thường, Chất Lưỡng Tính Bao Gồm Chất Nào

Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OH với hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)Hai được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Giá trị m là:

Tính khối lượng C2H5OH điều chế được từ 64,8 gam xeluluzơ biết hiệu suất chung của cả quá trình là 60%

Để sản xuất ancol etylic, người ta tiêu dùng vật liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ. Nếu muốn điều chế Hai tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng vật liệu cần tiêu dùng là:

Từ 10 tấn khoai chứa 20% tinh bột lên men rượu thu được 1135,8 lít rượu etylic tinh khiết mang khối lượng riêng là 0,8 g/ml, hiệu suất phản ứng điều chế là :

Khối lượng của tinh bột cần tiêu dùng trong quá trình lên men để tạo thành 10 lít rượu (ancol) etylic 46o là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic thuần chất là 0,8 g/ml) :

Từ Một kg gạo nếp (mang 80% tinh bột) lúc lên men và chưng đựng sẽ thu được V lít ancol etylic (rượu nếp) mang nồng độ 45o. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,807 g/ml. Trị giá của V là

Lên men 90 gam glucozo thành ancol etylic với hiệu suất 70%, thu được V lít khí CO2 (đktc). trị giá của V là

READ: What Is The Ionic Equation For Na2Co3 + Ba(Oh)2 = Baco3 + Naoh + Baco3

Cho những phát biểu sau:

(1) Lúc để rớt H2SO4 đậm đặc vào quần áo bằng vải sợi bông, chỗ vải đó bị đen lại và thủng ngay.

(2) Lúc nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào vải sợi bông, chỗ vải đó dần mủn ra rồi mới bục.

(4) Lúc thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và xenlulozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(5) Cả xenlulozơ và tinh bột đều mang phản ứng tráng gương.

(6) Lúc ăn mía ta thường thấy phần gốc ngọt hơn phần ngọn.

Số phát biểu đúng là

Lên men 81 gam tinh bột thành ancol etylic (hiệu suất của cả quá trình là 75%). Hấp thụ hoàn toàn CO2 sinh ra vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2, thu được m gam kết tủa. Trị giá của m là

Thủy phân 68,4 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 92%, sau phản ứng thu được dung dịch chứa m gam glucozơ. Trị giá của m là:

Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75%, thu được m gam C2H5OH. Trị giá của m là

READ: Zn + H2So4 Đặc Nóng - Zn + H2So4 = So2 + H2O + Znso4

Cơ quan chủ quản: Doanh nghiệp Cổ phần khoa học giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa nhà Intracom – Trần Thái Tông – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

Giấy phép sản xuất nhà cung cấp mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Post navigation

Previous: Những Công Thức Hóa Học Cơ Bản Cần Nhớ, Tất Cả Những Công Thức Hóa Học Lớp 8
Next: Hình Ảnh Ngôi Nhà Cho Bé Tô Màu Ngôi Nhà Hai Tầng, 65+ Mẫu Tranh Tô Màu Ngôi Nhà Cho Bé Tập Tô 2021

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *