Tinh bột có thể được tạo thành từ quá trình quang hợp của cây xanh

Bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 11

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 10

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 9

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 8

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 7

 • Bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai
 • Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 11
 • Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 10
 • Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 9
 • Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 8
 • Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 7
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ phản ứng quang quẻ hợp, khí CO2 chiếm 0,03% thể tích ko khí. Muốn với 50 gam tinh bột thì số lít ko khí (đktc) cần sử dụng để cung ứng CO2 cho phản ứng quang quẻ hợp là:
 • Bài tập trắc nghiệm chương Hai cacbohiđrat - hóa học 12 với lời giải - 60 phút - Đề số 1
 • Video liên quan

Chọn những câu đúng trong những câu sau :

(1) Xenlulozơ ko phản ứng với Cu(OH)Hai nhưng tan được trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2.

(2) Glucozơ được gọi là đường mía.

(3) Dẫn khí H2 vào dung dịch glucozơ, đun nóng, xúc tác Ni thu được poliancol.

(4) Glucozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột nhờ xúc tác HCl hoặc enzim.

(5) Dung dịch saccarozơ ko với phản ứng tráng Ag, ko bị oxi hóa bởi nước brom, chứng tỏ phân tử saccarozơ ko với nhóm –CHO.

(6) Mantozơ thuộc loại đisaccarit với tính oxi hóa và tính khử.

(7) Tinh bột là hỗn hợp của Hai polisaccarit là amilozơ và amilopectin.

Chọn B: 6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n + 6nO2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ phản ứng quang quẻ hợp, khí CO2 chiếm 0,03% thể tích ko khí. Muốn với 50 gam tinh bột thì số lít ko khí (đktc) cần sử dụng để cung ứng CO2 cho phản ứng quang quẻ hợp là:

A.

138266,7 lít.

B.

140268,5 lít.

C.

150200,6 lít.

D.

160268,5 lít.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

138266,7 lít.

6nCO2 + 6nH2O (C6H10O5)n + nO2

44.6n 162n (gam)

81,48 50 (gam)

= .22,4 = 41,48 (lít) VKK = .41,48 =138266,7 (lít).

Nghi vấn thuộc đề thi sau. Bạn với muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương Hai cacbohiđrat - hóa học 12 với lời giải - 60 phút - Đề số 1

Làm bài

San sớt

Một số thắc mắc khác với thể bạn quan tâm.

 • Tìm tất cả những trị giá của thông số sao cho đồ thị hàm số ko với tiệm cận đứng.

 • Cho hàm số . Mang tất cả bao nhiêu trị giá của thông số để đồ thị hàm số với đúng hai đường tiệm cận (tiệm cận đứng và tiệm cận ngang)?

 • Đồ thị hàm số với bao nhiêu đường tiệm cận?

 • Ý nào sau đây ko phản ánh đúng biểu hiện của toàn cầu hóa?

 • Đồ thị hàm số với bao nhiêu đường tiệm cận?

 • Đặc điểm to nhất của cuộc cách mệnh Khoa học - Kĩ thuật tử nửa sau thế kỉ XX là gì?

 • Đồ thị hàm số với tiệm cận đứng là đường thẳng

 • Sốđường tiệm cận của đồthịhàm sốlà

 • Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về mặt tiêu cực của toàn cầu hóa: “Toàn cầu hóa làm cho mọi mặt hoạt động và đời sống của con người kém an toàn (từ kém an toàn về kinh tế, tài chính tới kém an toàn về chính trị), hoặc tạo ra nguy cơ đánh mất (a) và xâm phạm tới (b) của những quốc gia... ”

 • Một thực tế ko thể đảo ngược của xu thế toàn cầu hóa là:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *