Tính chất hóa học của Sắt

Tính chất hóa học của Sắt: Sắt (kí hiệu Fe) là một nhân tố kim loại với tính hoạt động hóa học trung bình.

Tính chất hóa học của Sắt

Những bài viết trước:

Tính chất hóa học của Crom và hợp chất crom

Vì sao Hàn the là một chất gây hại cho sức khỏe nhưng lại được sử dụng trong thực phẩm?

Sắt là kim loại với tính khử trung bình, trong những phản ứng hóa học Sắt tạo ra hợp chất với nguyên tử cuả nhân tố khác, lúc đó sắt với hóa trị II hoặc III là tùy thuộc vào chất phản ứng ban sơ.

Fe → Fe 3+  + 3e

Fe → Fe 2+ + 2e

1. Sắt tác dụng với phi kim.

Sắt tác dụng với phi kim: Halogen (Br2 , I2 ,Cl2 ,….), O2 , S, …

a) Sắt tác dụng với halogen: (Điều kiện: đun nóng) → Tạo thành muối Sắt (III) halogen.

Phương trình tổng quát:  2Fe + 3X2 → 2FeX3

Ví dụ: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Lưu ý: Sắt tác dụng với I2 → Tạo thành muối Sắt (II) Iotua (điều kiện: đung nóng)

Fe + l 2 → Fel 2

b) Sắt tác dụng với Oxi → Tạo thành oxit sắt từ (Fe3O4)

3Fe + 2O2 → Fe3O4 (điều kiện: đun nóng)

c) Sắt tác dụng với Lưu huỳnh:

Fe + S → FeS (điều kiện: nhiệt độ)

2. Sắt tác dụng với dung dịch axit.

Sắt tác dụng với dung dịch axit: HCl, H2SO4 loãng , HNO3 , H2SO4 đặc, nóng

a) Sắt tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng ,….

Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

b) Sắt tác dụng với axit HNO3 , H2SO4 đặc, nóng

Fe + 6HNO 3 → Fe (NO 3 ) 3 + 3NO 2 + 3H 2 O

2Fe + 6H2SO4 đ,n → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Chú ý: Fe thụ động với HNO3 , H2SO4 đặc, nguội

3. Sắt đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối.

Sắt đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối tạo thành muối sắt tương ứng và phóng thích kim loại mới.

Fe + Cu (NO 3 ) 2 → Fe (NO 3 ) 2 + Cu

4. Sắt hầu như ko tác dụng với nước lạnh.

Sắt hầu như ko tác dụng với nước lạnh, chỉ tác dụng lúc đun nóng ở nhiệt độ cao.

Ở nhiệt độ cao < 5700 độ C thì sắt mới tác dụng với H2O:

3Fe + 4H 2 O → Fe 3 O 4 + 4H 2

Trên đây là tính chất hóa học của sắt một cách đầy đủ nhất. Hãy học cùng với những thành viên của trang hóa học thcs nhé.! Bạn hãy comment và san sớt bài viết nếu bài viết giúp ích cho bạn, cùng san sớt bài viết tới bạn bè để biết thêm nhiều về trang. Mọi thắc mắc những bạn hãy comment bên dưới bài viết để trang web ngày một hoàn thiện hơn ạ.! thanks.

Tags: Fe, tính chất hóa học của sắt, tính chất hóa học của sắt, tính chất hóa học của sắt lớp 9, tính chất hóa học của sắt lớp 12, tính chất hóa học của kim loại sắt, kim loại sắt, sắt.

Tính chất hóa học của Sắt

Tài liệu tham khảo thêm:

Giáo án PTNL Hóa 12

Giáo án tự chọn Hóa 11

Giáo án tự chọn Hóa 11

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *