Nhôm và sắt có tính chất hóa học nào giống nhau

Nhôm sở hữu ký hiệu hóa học là Al khối lượng nguyên tử là 27, còn Sắt sở hữu ký hiệu Fe và khối lượng nguyên tử là 56. Hai nhân tố hóa học này sở hữu tính chất gì giống nhau và khác nhau?

  • Những tính chất hoá học giống nhau : Nhôm, sắt sở hữu những tính chất hoá học của kim loại, như : - Tác dụng với phi kim tạo oxit hoặc muối. - Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) phóng thích khí hiđro ; Nhưng ko tác dụng với H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội. - Tác dụng với dung dịch của một số muối. (Những phương trình hoá học học trò tự viết.) Những tính chất hoá học khác nhau. - Al tan trong dung dịch kiềm, Fe ko tan trong dung dịch kiềm. 2Al + 2NaOH + 2H20 → 2NaAlO2 + 3H2 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); - Al tác dụng với những chất tạo hợp chất trong đó Al sở hữu hoá trị duy nhất là III, Fe tác dụng với những chất tạo hợp chất trong đó Fe sở hữu hoá trị II, hoá trị III. (Những phương trình hoá học học trò tự viết). - Al là kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Fe : 2Al + Fe2O3 → 2Fe + Al2O3
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Bài này chúng ta cùng đi so sánh tính chất hóa học và tính chất hóa học của Nhôm (Al) và Sắt (Fe), xem chúng sở hữu gì giống nhau và khác nhau, qua đó giúp những em hệ thống lại tri thức về hai kim loại phổ biến này.

I. So sánh tính chất vật lý của nhôm (Al) và sắt (Fe)

 Nhôm (Al)Sắt (Fe)
Tính chất Vật lýGiống nhau – Là kim loại sở hữu ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt.
Khác nhau

 – Nhôm là kim loại sở hữu màu trắng, nhẹ, dễ dát mỏng hơn sắt

– Nhôm dẫn điện dẫn nhiệt tốt.

– t0nc = 6600C

 – Sắt là kim loại sở hữu màu trắng xám, nặng, dẻo nên dễ rèn.

 – Sắt dẫn điện, dẫn nhiệt kém hơn nhôm.

 – t0nc = 15390C

II. So sánh tính chất hóa học của Nhôm (AL) và Sắt (Fe)

 Nhôm (Al)Sắt (Fe)
Tính chất Hóa họcGiống nhau

 – Đều sở hữu tính chất chung của kim loại.

 – Đều ko tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội.

– Tác dụng với phi kim:

 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 (t0)

 2Al + 3S → Al2S3 (t0)

 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 (t0)

 Fe  + S → FeS (t0)

– Tác dụng với axit:

 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

– Tác dụng với dung dịch muối:

 2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe↓

 Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Khác nhau

 – Tác dụng với dung dịch kiềm:

 2Al + 2NaOH + H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

 – Ở trong hợp chất:

 Al2O3 là oxit sở hữu tính lưỡng tính.

 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + H2O

 Al2O3 + 2NaOH → NaAlO2 + H2O

 Al(OH)3 kết tủa dạng keo trắng, là hợp chất lưỡng tính.

 – Ko tác dụng được với dung dịch kiềm

 – Ở trong hợp chất:

 FeO, Fe2O3 và Fe3O4 đều là những oxit bazơ

 Fe(OH)Hai màu trắng xanh

 Fe(OH)3 màu nâu đỏ

Tương tự ta thấy:

• Nhôm Nhôm là kim loại lưỡng tính, sở hữu thể tác dụng cả với dung dịch Axit và dung dịch bazơ (dung dịch kiềm). Trong những phản ứng hoáhọc, Nhôm thể hiện hoá trị III.

• Sắt thể hiện Hai hoá trị: II và III

+ Lúc sắt tác dụng với axit thông thường, với phi kim yếu, với dung dịch muối thì nó thể hiện hóa trị II

+ Lúc sắt tác dụng với H2SO4 đặc nóng, dung dịch HNO3 hay với phi kim mạnh thì nó thể hiện hóa trị III.

Kỳ vọng qua bài viết so sánh về tính chất hóa học và tính chất vật lý của Nhôm Al và Sắt Fe ở trên đã giúp những em hệ thống lại được tính chất của Hai kim loại tương đối phổ biết này. Chúc những em học tốt.

» Mục lục bài viết SGK Hóa 9 Lý thuyết và Bài tập

» Mục lục bài viết SGK Vật lý 9 Lý thuyết và Bài tập

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo Dục

Những tính chất hoá học giống nhau : Nhôm, sắt sở hữu những tính chất hoá học của kim loại, như : - Tác dụng với phi kim tạo oxit hoặc muối. - Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) phóng thích khí hiđro ; Nhưng ko tác dụng với H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội. - Tác dụng với dung dịch của một số muối. (Những phương trình hoá học học trò tự viết.) Những tính chất hoá học khác nhau. - Al tan trong dung dịch kiềm, Fe ko tan trong dung dịch kiềm. 2Al + 2NaOH + 2H20 → 2NaAlO2 + 3H2 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); - Al tác dụng với những chất tạo hợp chất trong đó Al sở hữu hoá trị duy nhất là III, Fe tác dụng với những chất tạo hợp chất trong đó Fe sở hữu hoá trị II, hoá trị III. (Những phương trình hoá học học trò tự viết). - Al là kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Fe : 2Al + Fe2O3 → 2Fe + Al2O3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Người ta sử dụng quặng boxit để sản xuất Al. Hàm lượng Al2O3 trong quặng là 40%. Để sở hữu được 4 tấn nhôm thuần chất cần bao nhiêu tấn quặng ? Biết rằng hiệu suất của quá trình sản xuất là 90%.

Xem đáp án » 07/12/2021 335

Một phần dãy hoạt động hoá học của kim loại được viết như sau:

Mg Zn Fe Pb Cu Ag Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 07/12/2021 259

Hoà tan hoàn toàn 57,6 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe2O3, FeO và Fe trong dung dịch HCl thì cần sử dụng 360 gam dung dịch HCl 18,25% để tác dụng vừa đủ. Sau phản ứng thu được V lít khí H2 và dung dịch Y.

Cho toàn bộ H2 sinh ra tác dụng hết với CuO dư ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn gồm Cu và CuO sở hữu khối lượng nhỏ hơn khối lượng CuO ban sơ là 3,Hai gam. Nếu cô cạn dung dịch Y thì thu được bao nhiêu gam muối khan ?

Xem đáp án » 07/12/2021 131

Cho 10 gam hỗn hợp bột những kim loại sắt và đồng vào dung dịch CuSO4 dư. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn sở hữu khối lượng 11 gam. Thành phần phần trăm theo khối lượng của sắt và đồng trong hỗn hợp đầu là

Xem đáp án » 07/12/2021 116

Mang những kim loại : Al, Na, Cu, Ag.

a) Sắp xếp những kim loại trên theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học tăng dần.

b) Chọn những phản ứng hoá học thích hợp để chứng minh cho sự sắp xếp những kim loại. Viết những phương trình hoá học.

Xem đáp án » 07/12/2021 108

Người ta sử dụng 200 tấn quặng hematit hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang. Loại gang này chứa 95% Fe. Tính lượng gang thu được, biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 96%.

Xem đáp án » 07/12/2021 93

Cho 6,5 gam muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 17,22 gam kết tủa. Công thức phân tử của muối sắt clorua là công thức nào dưới đây ? (Hiệu suất phản ứng đạt 100%).

Xem đáp án » 07/12/2021 92

Viết phương trình hoá học trình diễn chuyển đổi hoá học sau :

Xem đáp án » 07/12/2021 70

Cho một lá sắt vào 160 gam dung dịch CuSO410%. Sau lúc Cu bị đẩy hết ra khỏi dung dịch CuSO4 và bám hết vào lá sắt, thì khối lượng lá sắt tăng lên 4%. Xác định khối lượng lá sắt ban sơ.

Xem đáp án » 07/12/2021 66

Đốt 6,7 gam hỗn hợp X gồm những kim loại Fe, Al, Cu và Ag trong ko khí. Sau phản ứng thu được 8,7 gam hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan Y bằng dung dịch HCl dư thấy còn lại 2,7 gam một chất rắn.

a) Viết những phương trình hoá học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để hoà tan Y.

Xem đáp án » 07/12/2021 57

Lúc hoà tan 6 gam hợp kim gồm Cu, Fe và AI trong axit clohiđric dư thì tạo thành 3,024 lít H2 (đktc) và còn lại 1,86 gam kim loại ko tan.

a) Viết những phương trình hoá học.

b) Xác định thành phần phần trăm khối lượng những kim loại.

Xem đáp án » 07/12/2021 50

Trong phòng thí nghiệm sở hữu những kim loại sau : natri, đồng, sắt, nhôm, bạc. Hãy cho biết những tính chất hoá học của chúng bằng cách đánh dấu (x) vào những ô trong bảng sau :

 NatriĐồngSắtNhômBạc
a) Ko tác dụng với dung dịch axit HCl     
b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ     
c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối     
d) Tác dụng mãnh liệt với H2O    

Xem đáp án » 07/12/2021 49

Mang một dung dịch gồm hai muối: Al2(SO4)3 và FeSO4. Trình bày một phương pháp hoá học để từ dung dịch trên điều chế ra dung dịch Al2(SO4)3. Viết phương trình hoá học.

Xem đáp án » 07/12/2021 41

Cho một lá sắt sở hữu khối lượng 5 gam vào 50 ml dung dịch CuSO4 15% sở hữu khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời kì phản ứng, người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, cân nặng 5,16 gam.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ phần trăm những chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng.

Xem đáp án » 07/12/2021 41

Để hoà tan 1,95 gam kim loại X cần sử dụng V ml dung dịch HCl và thu được 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác nếu hoà tan 1,6 gam oxit của kim loại Y cũng cần sử dụng V ml dung dịch HCl ở trên. Xác định hai kim loại X và Y.

Xem đáp án » 07/12/2021 33

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *