Hóa học lớp 8 – Bài 36: Tính chất của Nước và Vai trò của nước trong đời sống sản xuất

I - Thành phần hóa học của nước là gì ?

1. Sự phân hủy nước

Để tìm hiểu được thành phần cấu tọa nên một chất nào đó chúng ta thường hay tìm cách để tách những nhân tố mang trong hợp chất đó để đối chiếu, rà soát và dựa vào đó để đưa ra kết luận. Nước cũng vậy, để biết được trong nước mang thành phần nhân tố hóa học như nào chúng ta sẽ cho phân hủy nước bằng dòng điện để thu được nhân tố mang trong nước sau lúc phân hủy. Thiết bị phân hủy nước bằng dòng điện được mô tả trong SGK Hóa Học lớp 8 như hình ảnh dưới đây: Cách thực hiện thí nghiệm phân hủy nước bằng dòng điện:
Bước 1: Chuẩn bị
- Nước tinh khiết, nước thuần chất mang phan thêm một ít dung dịch axit sunfric để tăng độ dẫn điện của nước.
- Máy phân hủy nước bằng dòng điện như hình ảnh bên trên hoặc bất kỳ máy nào mang thể phân hủy được nước bằng dòng điện theo tiêu chuẩn.
- Thiết bị, dung cụ . . . đầy đủ để thu sản phẩm trong và sau quá trình phân hủy nước.
Bước 2: Thực hiện
- Cho nước vào trong thiết bị phân hủy nước.
- Đấu những điện cực theo đúng thông số, hướng dẫn từ máy đảm bảo máy chạy an toàn, hiệu quả.
Bước 3: Quan sát và nhận xét
- Lúc cho dòng điện một chiều đi qua nước, trên bề mặt của Hai điện cực sẽ sinh ra khí Hidro và khí Oxi.
- Thể tích khí hidro gấp Hai lần thể tích khí oxi
- Phương trình hóa học:
H2O ➙ H2 + O2

2. Quá trình tổng hợp nước.

a. Quan sát hình vẽ và mô tả thí nghiệm
Cho nước vào đầy ống thủy tinh hình trụ. Và cho vào ống tuần tự Hai thể tích khí Hidro và Hai thể tích khí oxi. Mực nước trong ống ở vạch số 4. Đốt bằng tia lửa điện,  hỗn hợp H2 và O2 sẽ nổ. Mực nước trong ống răng lên. Lúc nhiệt độ trong ống thử bằng nhiệt độ ở bên ngoài thì mực nước ngừng lại ở vạch chia số 1.
Chất khí còn lại làm que đóm còn than hồng bùng cháy đó là khí oxi.
b. Nhận xét:
Sau lúc đốt bằng tia lửa điện,  hỗn hợp gồm 4 thể tích H2 và O2  sẽ chỉ còn một thể tích O2. Vậy 1  thể tích khí oxi đã hóa hợp với Hai thể tích khí hidro để tạo thành nước.
2H2 + O2 ➙ H2O
3. Kết luận: Từ sự phân hủy nước và quá trình tổng hợp nước ta thấy: Nước là hợp chất tạo bởi Hai nhân tố hóa học là Hidro và Oxi. Chúng đã hóa hợp với nhau và bằng thực nghiệm người ta cũng tìm ra được công thức hóa học của nước là H2O.

II - Tính chất của nước.

1. Tính chất vật lý của nước.

Nước là một chất lỏng, ko màu, ko mùi, ko vị. Nước sôi ở 100 độ C, hóa rắn ở 0 độ C thành nước đá hoặc tuyết. Khối lượng riêng của nước ở 4 độ C là 4 gam/ml
Nước là dung môi hòa tan được nhiều chất rắn như đường, muối ăn . . . chất lỏng như axit, cồn . . . chất khí như HCl, NH3 . . .

2. Tính chất hóa học của nước.

a. Nước tác dụng với kim loại

Nước tác dụng được với kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ gồm những nhân tố hóa học thường gặp sau đây: Natri, Kali, Bari, Canxi để tạo thành dung dịch bazơ đồng thời phóng thích khí Hidro.
Phương trình phản ứng hóa học:
- Na + H2O ➙ NaOH + H2.
- K + H2O ➙ KOH + H2.
- Ba + H2O ➙ Ba(OH)2 + H2
- Ca + H2O ➙ Ca(OH)2 + H2

b. Nước tác dụng với một số oxit bazơ.

Nước tác dụng được với oxit bazơ thuộc nhóm kim loại kiềm, kiềm thổ để tạo thành dung dịch bazơ. Những oxit bazơ tác dụng được với nước là Na2O, K2O, BaO, CaO.
Phương trình phản ứng hóa học:
- Na2O + H2O ➙ NaOH
- K2O + H2O ➙ KOH
- BaO + H2O ➙ Ba(OH)2
- CaO + H2O ➙ Ca(OH)2

c. Nước tác dụng với một số oxit axit

Nước tác dụng được với một số oxit axit tạo thành dung dịch axit. Một số oxit axit tác dụng được với nước như CO2, P2O5, NO2, SO3 . . .
Phương trình phản ứng:
- P2O5 + H2O ➙ H3PO4
- CO2 + H2O ➙ H2CO3
- NO2 + H2O + O2 ➙ HNO3
- SO3 + H2O + O2 ➙ H2SO4

III - Vài trò của nước trong đời sống và sản xuất

Nước mang vai trò rất quan yếu với sự sống trên trái đất bởi ko mang nước sự sống ko thể tồn tại được. Nước hòa tan những chất dinh duowngxm tham gia vào quá trình hóa học quan yếu trong thân thể người và động thực vật. Nước rất cần thiết cho đời sống hàng ngày, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp . . .

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *