Hidro Sunfua (H2S), Lưu huỳnh đioxit (SO2), Lưu huỳnh trioxit (SO3): Tính chất hóa học, vật lí, Điều chế, Ứng dụng chi tiết nhất
Hidro Sunfua (H2S), Lưu huỳnh đioxit (SO2), Lưu huỳnh trioxit (SO3): Tính chất hóa học, vật lí, Điều chế, Ứng dụng chi tiết nhất

1/ Hidro sunfua (H2S)

Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu (yếu hơn axit cacbonic), sở hữu tên là axit sunfuhiđric (H2S).

Axit sunfuhiđric tác dụng với kiềm tạo nên Hai loại muối: muối trung hòa, như Na2S chứa ion S2- và muối axit như NaHS chứa ion HS.

Là chất khử mạnh vì trong H2S lưu huỳnh sở hữu số oxi hoá thấp nhất (-2), tác dụng hầu hết những chất ôxihóa tạo sản phẩm ứng với số oxh cao hơn.

Trong hợp chất H2S, nhân tố lưu huỳnh sở hữu số oxi hóa thấp nhất là −2. Lúc tham gia phản ứng hóa học, tùy huộc vào bản tính và nồng độ của chất oxi hóa, nhiệt độ,...mà nhân tố lưu huỳnh sở hữu số oxi hóa −2 (S−2) sở hữu thể bị oxi hóa thành lưu huỳnh tự do (S0), hoặc lưu huỳnh sở hữu số oxi hóa +4 (S+4), hoặc lưu huỳnh sở hữu số oxi hóa +6 (S+6). Vì vậy, hiđro sunfua sở hữu tính khử mạnh.

sở hữu thể tạo S hoặc SO2 tùy lượng ôxi và cách tiến hành phản ứng.

2H2S + 3O2 2H2O + Hai SO2 (dư oxi)

2H2S + O2 2H2O + 2S

Ở nhiệt độ cao, khí H2S cháy trong ko khí với ngọn lửa xanh nhạt, H2S bị oxi hóa thành SO2:

2H2S + 3O2 2H2O + 2SO2

sở hữu thể tạo S hay H2SO4 tùy điều kiện phản ứng

H2S+4Cl2+ 4H2O → 8HCl + H2SO4

H2S +Cl2 → Hai HCl + S (khí clo gặp khíH2S)

: Lúc tác dụng dung dịch kiềm sở hữu thể tạo muối axit hoặc muối trung hoà

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + NaOH → Na2S + H2O

*Tính chất của muối sunfua

    - Muối sunfua của những kim loại nhóm IA, IIA (trừ Be) như Na2S, K2S tan trong nước và tác dụng với những dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng sinh ra khí H2S:

Na2S+2HCl → 2NaCl+H2S↑

    - Muối sunfua của một số kim loại nặng như PbS, CuS... ko tan trong nước, ko tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng.

    - Muối sunfua của những kim loại còn lại như ZnS, FeS,... ko tan trong nước, nhưng tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng sinh ra khí H2S:

ZnS+2H2SO4 → ZnSO4+H2S↑

    - Một số muối sunfua sở hữu màu đặc trưng: CdS màu vàng, CuS, FeS, Ag2S,...màu đen.

2/ Lưu huỳnh (IV) oxit

Công thức hóa học ngoài ra sở hữu những tên gọi khác là lƣu huỳnh dioxit hay khí sunfurơ, hoặc anhidrit sunfurơ.

Với số oxi hoá trung gian: +4 (SO2). Lúc SO2vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa và là Một oxit axit.

SO2 là chất khử ( S+4 -2e → S+6)

Lúc gặp chất oxi hóa mạnh như O2 , Cl2 , Br2 : khí SO2 đóng vai trò là chất khử.

Hai SO2 +O2 → 2SO2

SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4

5SO2+ 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + Hai H2SO4

SO2 là chất oxi hoá (S+4 + 4e → So). Lúc tác dụng chất khử mạnh:

SO2 + 2H2S → 2H2O + 3S

SO2 + Mg → MgO + S

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + Hai NaOH → Na2SO3 + H2O

Nếu 1 < nNaOH : nSO2 <Hai sản phẩm tạo Hai muối: x mol

NaHSO3 và y mol Na2SO3.

3/ Lưu huỳnh (VI) oxit

SO3: lưu huỳnh trioxit, là Một oxit axit

tạo axit sunfuric: SO3 + H2O → H2SO4

SO3 tan vô hạn trong H2SO4 tạo oleum H2SO4.nSO3

tạo muối

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

  • Lý thuyết Khái quát về nhóm Oxi

  • Lý thuyết Oxi - Ozon

  • Lý thuyết Lưu huỳnh

  • Lý thuyết Axit sunfuric - Muối sunfat

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
  • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 sở hữu đáp án
  • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 sở hữu đáp án chi tiết
  • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 sở hữu đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *