Ôn tập Hóa học 11 Chương 2 Nitơ – Photpho

Đề cương ôn tập Hóa học 11 Chương 2

A. Tóm tắt lý thuyết

  Bài 1:

  Lập những phương trình hoá học sau ở dạng phân tử và ion thu gọn:

  a) NH3 + CH3COOH → ...

  b) (NH4)3PO4 → H3PO4 + ...

  c) Zn(NO3)2 →  ...

  d) K3PO4 + Ba(NO3)2 →  ...

  e) Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → ...

     (Tỉ lệ 1:1)

  Hướng dẫn:

  a) NH3 + CH3COOH → CH3COONH4

  b) (NH4)3PO4 → H3PO4 + 3NH3

  c)  Zn(NO3)2 → ZnO + 2NO2 + 1/2O2

  d) 2K3PO4 + 3Ba(NO3)2 →  Ba3(PO4)2 ↓ + 6KNO3

  e) Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2CaHPO4 + 3H2O

     (Tỉ lệ 1:1)

  Bài 2:

  Cho 60 gam hỗn hợp Cu và CuO tan hết trong 3 lit dung dịch HNO3 1M, thu được 13,44 lit khí NO(đkc). Tính phần trăm của Cu trong hỗn hợp và tính nồng độ mol của axit trong dung dịch thu được?

  Hướng dẫn:

  3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

  CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

  (begin{array}{l} {n_{Cu}} = frac{{3.{n_{NO}}}}{2} = frac{{3.frac{{13,44}}{{22,4}}}}{2} = 0,9(mol) to {m_{Cu}} = 64.0,9 = 57,6g end{array})

  ⇒ ({n_{HN{O_3}(1)}} = frac{{0,9.8}}{3} = 2,4mol)

  ⇒ mCuO= 60-57,6=2,4g ⇒ ({n_{CuO}} = frac{{2,4}}{{80}} = 0,03mol)

  ⇒ ({n_{HN{O_3}(2)}} = 0,03.2 = 0,06mol)

  Tổng số mol HNO3 phản ứng=2,4 + 0,06=2,46mol

  Số mol HNO3 ban sơ=3.1= 3 mol

  ⇒ Số mol HNO3 còn lại=3-2,46= 0,54mol

  Xem thể tích dung dịch ko đổi, nồng độ axit còn lại sau phản ứng: ({C_M} = frac{{0,54}}{3} = 0,18M)

  Bài 3:

  Từ 10m3 hỗn hợp N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1:3 về thể tích, mang thể sản suất được bao nhiêu m3 amoniac? Biết rằng hiệu suất chuyển hoá là 95% (những khí đo ở đktc)

  Hướng dẫn:

  H=95% ⇒ Thể tích hỗn hợp tham gia tạo sản phẩm:

  ({V_{hh}} = frac{{10.95}}{{100}} = 9,5({m^3}))

  Tỉ lệ ({V_{{N_2}}}:{V_{{H_2}}} = 1:3) bằng tỉ lệ trong phản ứng

              N2 + 3H2 (leftrightarrows)2NH3

  ({V_{{N_2}}} = frac{{1.9,5}}{4} = 2,375({m^3})); ({V_{N{H_3}}} = 2.2,375 = 4,75({m^3}))

  Trắc nghiệm Hóa học 11 Chương 2

  • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 7 Nitơ
  • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 8 Amoniac và muối amoni
  • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 9 Axit nitric và muối nitrat
  • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 10 Photpho
  • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 11 Axit Photphoric
  • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 12 Phân bón hóa học
  • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 13 Tập tành

  Đề rà soát Hóa học 11 Chương 2

  Trắc nghiệm online Hóa học 11 Chương 2  (Thi Online)

  Phần này những em được làm trắc nghiệm online với những nghi vấn để rà soát năng lực và sau đó đối chiếu kết quả từng nghi vấn. 

  • Đề rà soát trắc nghiệm tổng hợp Chương Hai môn Hóa học 11
  • 40 nghi vấn trắc nghiệm Chuyên đề Hợp chất của Photpho Hóa học 11
  • 40 nghi vấn trắc nghiệm Chuyên đề Hợp chất của Nitơ Hóa học 11
  • Đề rà soát trắc nghiệm Chương Hai Nitơ - Photpho môn Hóa học 11

  Đề rà soát Hóa học 11 Chương 2 (Tải File)

  Phần này những em mang thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ nghi vấn và đáp án làm bài. 

  • Đề rà soát Một tiết Hóa 11 Chương Nitơ - Photpho mang đáp án
  • Hai Đề rà soát Chương Nitơ - Photpho Hóa học 11 mang đáp án
  • Ôn tập Chương Hai môn Hóa học 11 (mang đáp án)
  • 100 Câu trắc nghiệm chương Nito - Photpho
  • 100 Câu trắc nghiệm tổng hợp chương Nito - Photpho
  • Chuyên đề bài tập về đơn chất và hợp chất của N-P trong đề thi đại học 
  • Bài tập axit HNO3 và muối nitrat trong đề thi đại học
  • Nghi vấn lý thuyết và bài tập ôn tập chương nito - photpho
  • Một số dạng bài tập mang đáp án ôn tập Chương Nito - Photpho
  • Bài tập về những phi kim nhóm VA trong đề thi THPT QG môn Hóa học
  • Bài tập chủ đề Phân bón Hóa học
  • Tổng hợp những dạng bài tập hay, khó về HNO3 và muối Nitrat
  • Đề trắc nghiệm lý thuyết về nito, amoniac mang đáp án
  • Bài tập axit Nitric trong đề thi THPT QG môn Hóa
  • Bài tập trắc nghiệm về Nito, Amoniac và muối Amoni
  • Những dạng bài toán cơ bản liên quan tới Nito - Photpho
  • Bài toán chuyên đề về axit nitric (mang hướng dẫn giải)
  • 6 Dạng bài tập Chương Hai nhóm Nito - Photpho Hóa học 11
  • Ôn tập Chương Hai môn Hóa học 11 (mang đáp án)
  • Những dạng bài tập điện phân, điện phân nóng chảy dung dịch môn Hóa học 11

  Lý thuyết từng bài chương Hai và hướng dẫn giải bài tập SGK

  Lý thuyết Hóa học 11 Chương 2

  • Lý thuyết Hóa 11 Bài 7 Nitơ
  • Lý thuyết Hóa 11 Bài 8 Amoniac và muối amoni
  • Lý thuyết Hóa 11 Bài 9 Axit nitric và muối nitrat
  • Lý thuyết Hóa 11 Bài 10 Photpho
  • Lý thuyết Hóa 11 Bài 11 Axit Photphoric
  • Lý thuyết Hóa 11 Bài 12 Phân bón hóa học
  • Lý thuyết Hóa 11 Bài 13 Tập tành
  • Lý thuyết Hóa 11 Bài 14 Thực hiện

  Giải bài tập SGK Hóa học 11 Chương 2

  • Giải bài tập Hóa 11 Bài 7 Nitơ
  • Giải bài tập Hóa 11 Bài 8 Amoniac và muối amoni
  • Giải bài tập Hóa 11 Bài 9 Axit nitric và muối nitrat9
  • Giải bài tập Hóa 11 Bài 10 Photpho
  • Giải bài tập Hóa 11 Bài 11 Axit Photphoric
  • Giải bài tập Hóa 11 Bài 12 Phân bón hóa học
  • Giải bài tập Hóa 11 Bài 13 Tập tành

  Trên đây là nội dung đề cương ôn tập Hóa 11 Chương 2. Kỳ vọng với tài liệu này, những em sẽ giúp những em ôn tập và hệ thống lại tri thức thật tốt. Để thi online và tải file đề thi về máy những em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net và ấn chọn chức năng "Thi Online" hoặc "Tải về". Ngoài ra, những em còn mang thể san sớt lên Facebook để giới thiệu bạn bè cùng vào học, tích lũy thêm điểm HP và mang thời cơ nhận thêm nhiều phần quà mang trị giá từ HỌC247 !  

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *