17+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Hóa Lớp 8 tháng 10/2022

Với thể những em chưa biết, Hoá học là một ngành xuất hiện cách đây hàng nghìn năm với chiếc tên "Giả kim thuật" tức là biến đổi kim loại thành vàng. Đúng như tên gọi, hoá học ngày nay trở thành một ngành cơ sở vật chất, là nền tảng cho sự xuát hiện của nhiều ngành công nghiệp khác như: luyện kim, cơ khí, nhiệt điện,... Với vai trò to to tương tự, Hoá học được đưa vào chương trình học phổ thông từ năm lớp 8. Hoá học 8 giúp những em học trò nắm bắt những khái niệm, lý thuyết cơ bản của Hoá học, khái quát cho những em Hoá học là gì ứng dụng của môn học này đối với đời sống hằng ngày. Tuy nhiên đối với nhiều bạn học trò, vì đây là năm trước hết xúc tiếp với Hoá nên vẫn còn nhiều khó khăn trong cách học tập, tiếp thu bài giảng.

Nắm bắt được những khó khắn đấy, Sytu.vn xin giới thiệu tới những bạn học trò lớp 8 Bộ đề rà soát trắc nghiệm Hoá học 8 online. Những đề thi trắc nghiệm này sẽ giúp những em hệ thống lại tri thức mình vừa học. Đề được chúng tôi soạn theo từng bài học nên đảm bảo theo sát chương trình sách giáo khoa, Đặc thù hơn, bộ đề trắc nghiệm còn sở hữu đáp án chi tiết, đầy đủ giúp những em sở hữu thể tự tra lại sau lúc hoàn thành bài tập dượt. Nếu siêng năng làm đề, những em sẽ sở hữu tư duy tốt và hình thành được thói quen tự giác trong học tập.

Hóa 8 Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 1: Mở đầu môn Hóa học
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 2: Chất
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 4: Nguyên tử
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 5: Yếu tố hóa học
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 8: Bài tập dượt 1
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 9: Công thức hóa học
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 10: Hóa trị
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 11: Bài tập dượt 2
 • Đề rà soát Hoá học 8 - 15 phút – Hóa 8 Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử
 • Đề rà soát Hoá học 8 - 45 phút (Một tiết) – Hóa 8 Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử
 • Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 Giữa kì 1

Hóa 8 Chương 2: Phản ứng hóa học

 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 12: Sự biến đổi chất
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 13: Phản ứng hóa học
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 14: Đề rà soát trắc nghiệm: Bài thực hiện 3
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 16: Phương trình hóa học
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 17: Bài tập dượt 3
 • Đề rà soát Hoá học 8 - 15 phút – Hóa 8 Chương 2: Phản ứng hóa học
 • Đề rà soát Hoá học 8 - 45 phút (Một tiết) – Hóa 8 Chương 2: Phản ứng hóa học

Hóa 8 Chương 3: Mol và tính toán hóa học

 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 18: Mol
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 20: Tỉ khối của chất khí
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 21: Tính theo công thức hóa học
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 22: Tính theo phương trình hóa học
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 23: Bài tập dượt 4
 • Đề rà soát Hoá học 8 - 15 phút – Hóa 8 Chương 3: Mol và tính toán hóa học
 • Đề rà soát Hoá học 8 - 45 phút (Một tiết) – Hóa 8 Chương 3: Mol và tính toán hóa học
 • Đề rà soát trắc nghiệm Hóa học 8 Học kì 1

Hóa 8 Chương 4: Oxi - Ko khí

 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 24: Tính chất của oxi
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 26: Oxit
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 27: Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 28: Ko khí - sự cháy
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 29: Bài tập dượt 5
 • Đề rà soát Hoá học 8 - 15 phút – Hóa 8 Chương 4: Oxi - Ko khí
 • Đề rà soát Hoá học 8 - 45 phút (Một tiết) – Hóa 8 Chương 4: Oxi - Ko khí
 • Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 Giữa kì 2

Hóa 8 Chương 5: Hiđro - Nước

 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 31: Tính chất - Ứng dụng của hiđro
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 33: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 34: Bài tập dượt 6
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 36: Nước
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 37: Axit - Bazơ - Muối
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 38: Bài tập dượt 7
 • Đề rà soát Hoá học 8 - 15 phút – Hóa 8 Chương 5: Hiđro - Nước
 • Đề rà soát Hoá học 8 - 45 phút (Một tiết) – Hóa 8 Chương 5: Hiđro - Nước

Hóa 8 Chương 6: Dung dịch

 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 40: Dung dịch
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 41: Độ tan của một chất trong nước
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 42: Nồng độ dung dịch
 • Đề rà soát trắc nghiệm: Bài 43: Pha chế dung dịch
 • Đề rà soát Hoá học 8 - 15 phút – Hóa 8 Chương 6: Dung dịch
 • Đề rà soát Hoá học 8 - 45 phút (Một tiết) – Hóa 8 Chương 6: Dung dịch
 • Đề thi trắc nghiệm Hóa học 8 Học kì 2

Nghi vấn thường gặp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *