Giải toán lớp 4 trang 86, bài 1, 2, 3

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 86 (gồm phương pháp giải)
 

1. Giải toán 4 trang 86 bài 1

Đề bài:
Đặt tính rồi tính:
a) 2120 : 424;      1935 : 354    
b) 6420 : 321;      4957 : 165

Phương pháp giải:
Cách đặt tính phép chia số mang nhiều chữ số cho số mang ba chữ số:
- Đặt tính theo cột dọc
- Lấy ba chữ số trước nhất của số bị chia (nếu ba chữ số này to hơn số chia) hoặc bốn chữ số đầu (nếu ba chữ số đầu nhỏ hơn số chia) đem chia cho số chia, được thương bao nhiêu đem nhân trái lại với số chia
- Lấy ba/ bốn chữ số của số bị chia đem trừ đi tích vừa tìm được
- Nếu trong số bị chia vẫn còn chữ số, ta hạ tiếp chữ số tiếp theo rồi đem chia cho số chia, thương tìm được đem nhân ngược trở lại với số chia
- Tiếp tục thực hiện những thao tác như trên cho tới lúc kết thúc phép chia
- Kết  quả thu được mang thể là phép chia hết hoặc mang dư. 

Đáp án:

2. Giải toán lớp 4 trang 86 bài 2

Đề bài:
Tính trị giá của biểu thức:
a) 1995 x 253 + 8910 : 495                         b) 8700 : 25 : 4

Phương pháp giải:
- Câu a): Trong biểu thức này mang chứa phép cùng, phép nhân, phép chia, vậy ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép cùng sau
- Câu b): Trong biểu thức này chỉ chứa phép chia, vậy ta thực hiện phép tính từ trái qua phải. 

Đáp án:
a) 1995 x 253 + 8910 : 495
= 504735 + 18
= 504753
b) 8700 : 25 : 4
= 8700 : (25 x 4)
= 8700 : 100 = 87
 

3. Giải toán lớp 4 bài 3 trang 86

Đề bài:
Mang hai shop, mỗi shop đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày shop thứ nhất bán được 264m vải, shop thứ hai bán được 297m vải. Hỏi shop nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Phương pháp giải:
- Tính số ngày shop thứ nhất bán hết số mét vải đó, bằng cách lấy số mét vải shop nhận về đem chia cho số mét vải trung bình một ngày shop thứ nhất bán được
- Tương tự, tính số ngày shop thứ hai bán hết số mét vải đó, bằng cách lấy số mét vải shop nhận về đem chia cho số mét vải trung bình một ngày shop thứ hai bán được
- Muốn biết shop nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày, ta so sánh hai kết quả vừa tìm được với nhau, rồi lấy số to trừ đi số bé, sẽ ra kết quả cần tìm. 

Đáp án:
Shop thứ nhất bán hết trong số ngày là:
             7128 : 264 = 27 (ngày)
Shop thứ hai bán hết trong số ngày là:
            7128 : 297 = 24 (ngày)
Vậy shop thứ Hai bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là:
            27 - 24 = 3 ( ngày )
Đáp số : 3 ngày

Tập luyện giải toán lớp 4 trang 86 ngắn gọn

A. LÝ THUYẾT

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 86 SGK Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:
a) 2120 : 424;      1935 : 354    
b) 6420 : 321;      4957 : 165

Bài giải: 

Câu 2: Trang 86 SGK Toán lớp 4
Tính trị giá của biểu thức: 
a) 1995 x 253 + 8910 : 495
b) 88700 : 25 : 4
Bài giải
Chú ý: Những con cần thực hiện theo quy tắc là nhân chia trước, cùng trừ sau.
a) 1995 x 253 + 8910 : 495 
= 504735 + 18
= 504753
b) 8700 : 25 : 4
= 8700 : (25 x 4)
= 8700 : 100
= 87

Câu 3: Trang 86 SGK Toán lớp 4
Mang hai shop, mỗi shop đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, shop thứ hai bán được 297m vải. Hỏi shop nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?

Bài giải: 

Shop thứ nhất bán hết trong số ngày là:
                                        7218 : 264 = 27 (ngày)

Shop thứ hai bán hết trong số ngày là:
                                         7128 : 297 = 24 (ngày)

Shop thứ Hai bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là:
                                        27 - 24 = 3 (ngày)

Vậy shop thứ Hai bán hết sớm hơn 3 ngày so với shop thứ nhất. 

-------------- HẾT ----------------

Trên đây là phần Giải toán lớp 4 trang 86 SGK trong mục giải bài tập toán lớp 4. Tiếp theo, để ôn luyện tri thức về phép chia, những em học mang thể xem lại phần giải toán lớp 4 trang 85 SGK đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải toán lớp 4 trang 87 để học tốt môn Toán lớp 4 hơn

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-4-chia-cho-so-co-ba-chu-so-31594n.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *