Giải bài tập trang 9 SGK toán 5

Hướng dẫn giải bài tập trang 9 SGK Toán 5 gồm phương pháp giải 

1. Giải bài Một trang 9 SGK Toán 5

Đề bài:

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

Phương pháp giải:

Như hình trên tia với 10 được chia đều, tương tự ứng với Một vạch là Một phân số theo thứ tuwh tăng dần

Đáp án:

2. Giải bài Hai trang 9 SGK Toán 5

Đề bài:

Viết những phân số sau thành phân số thập phân:

Phương pháp giải:

Nhân cả tử số và mẫu số của phân số cho một số tự nhiên sao cho mẫu của phân số mới là 10, 100,1000,...

Đáp án:

3. Giải bài 3 trang 9 SGK Toán 5

Đề bài:

Viết những phân số sau thành phân số thập phân với mẫu là 100:

Phương pháp giải:

Xét mẫu số của những phân số:

+ Nếu nhỏ hơn 100 thì ta nhân tử số và mẫu số cho một số tự nhiên khác 0 sao cho mẫu của phân số mới là 100

+ Nếu to hơn 100 thì ta chia tử số và mẫu số cho một số tự nhiên khác 0 sao cho mẫu của phân số mới là 100

Đáp án:

4. Giải bài 4 trang 9 SGK Toán 5

Đề bài:

Phương pháp giải:

So sánh Hai phân số với nhau

Quy đồng Hai phân số về chung Một mẫu( giống bài Hai trang 6 đã hướng dẫn cụ thể)

So sánh tử số của Hai phân số thấy phân số nào với tử to hơn thì to hơn, phân số nào với tử nhỏ hơn thì nhỏ hơn

Đáp án:

5. Giải bài 5 trang 9 SGK Toán 5

Đề bài:

Một lớp học với 30 học trò, trong đó 3/10 số học trò là học trò giỏi toán, 2/10

số học trò là học trò giỏi tiếng việt. Hỏi lớp học đó với bao nhiêu học trò giỏi Toán, bao nhiêu học trò giỏi tiếng việt?

Phương pháp giải:

Số học trò giỏi toán bằng tổng số học trò cả lớp nhân với số phần học trò giỏi toán với trong lớp

Số học trò giỏi tiếng việt bằng tổng số học trò cả lớp nhân với số phần học trò giỏi tiếng việt với trong lớp

Đáp án:

Hướng dẫn giải bài tập trang 9 SGK Toán 5 ngắn gọn 

Trên đây là phần Giải bài tập trang 9 SGK toán 5 trong mục giải bài tập toán lớp 5. Học trò với thể xem lại phần Giải bài tập trang 8 SGK toán 5 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải bài tập trang 10 SGK toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Giải câu Một tới 5 trang 9 SGK môn Toán lớp 5

- Giải câu Một trang 9 SGK Toán lớp 5

- Giải câu Một trang 9 SGK Toán lớp 5

- Giải câu Một trang 9 SGK Toán lớp 5

- Giải câu Một trang 9 SGK Toán lớp 5

- Giải câu Một trang 9 SGK Toán lớp 5

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-5-trang-9-sgk-luyen-tap-33897n.aspx
Ngoài Giải bài tập trang 9 SGK toán 5, để học tốt Toán 5 những em cần nắm rõ những tri thức và xem hướng dẫn Giải Toán 5 trang 31, 32, Tập dượt chung cũng như Giải Toán 5 trang 28, Mi-Li-Mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích theo SGK Toán 5.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *