Cho tristearin tác dụng với dung dịch NaOH sản phẩm thu được là

 • Thắc mắc mới nhất
 • Trả lời nghi vấn
 • Lý thuyết tham khảo
 • Video liên quan
 • Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó sở hữu một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần khá chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình Na dư, sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện ko sở hữu ko khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của những este là

Xem thêm »

Nội dung câu trả lời được lực lượng chuyên gia soạn dễ hiểu, rõ ràng tương trợ những em ôn luyện tri thức Hóa học lớp 12 đạt hiệu quả.

Trả lời nghi vấn

Lúc xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là?

A. C17H35COOH và glixerol

B. C15H31COOH và glixerol

C. C15H31COONa và etanol

D. C17H35COONa và glixerol

Đáp án:

Chọn đáp án D

Xà phòng hóa tristearin là phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm:

• (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3.

⇒ sản phẩm thu được là C17H35COONa và glixerol

Lý thuyết tham khảo

Phản ứng xà phòng hóa chất béo là gì?

 • Phản ứng xà phòng hóa chất béo được định nghĩ là phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm NaOH/KOH, tạo gryxerol và hỗn hợp những muối Na hoặc K. Hỗn hợp những muối này chính là xà phòng.
 • Là phản ứng ko thuận nghịch.

Những chỉ số chất béo cần lưu ý

Được định tức là số miligam KOH cần để trung hòa axit béo tự do sở hữu trong 1g chất béo.

Được định tức là số miligam KOH cần để xà phòng hóa glixerit và trung hòa axit béo tự do trong 1g chất béo.

Được định tức là số miligam KOH cần để xà phòng hóa glixerit của Một g chất béo, là hiệu số giữa chỉ số xà phòng hóa và chỉ số axit.

Được định tức là số miligam (I_{2}) sở hữu thể cùng với 100g chất béo ko no.

Tìm hiểu phản ứng xà phòng hóa este

Phản ứng xà phòng hóa este là gì?

 • Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm (còn gọi là phản ứng xà phòng hóa) là phản ứng một chiều.

Phương trình phản ứng xà phòng hóa este

(R_{y}(COO)_{xy}R’_{x} + xyNaOH rightarrow yR(COONa)_{x} + xR'(OH)_{y})

(RCOOR’ + NaOH rightarrow RCOONa + R’OH)

Đặc điểm của phản ứng xà phòng hoá este

Khối lượng chất rắn sau phản ứng = Khối lượng muối + Khối lượng kiềm dư

Số mol este phản ứng = số mol NaOH phản ứng = số mol muối = số mol ancol

Một số trường hợp đặc trưng cần lưu ý

 • Este của ancol ko bền lúc xà phòng hóa thu được muối và ancol ko bền chuyển vị thành andehit hoặc xeton:

(RCOOCH=CH_{2} + NaOH rightarrow RCOONa + CH_{3}CHO)

 • Este đơn chức của phenol tham gia phản ứng xà phòng hóa với tỷ lệ mol là 1:Hai tạo hai muối và nước:

(RCOOC_{6}H_{5} + 2NaOH rightarrow RCOONa + C_{6}H_{5}ONa + H_{2}O)

 • Este vòng lúc xà phòng hóa chỉ tạo một sản phẩm duy nhất nên khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng este và khối lượng kiềm phản ứng.
 • Nếu este đơn chức mạch hở phản ứng với NaOH thu được muối sở hữu khối lượng to hơn khối lượng este thì este đó sở hữu dạng (RCOOCH_{3}).

Tác dụng của NaCl trong phản ứng xà phòng hóa

 • Sau lúc xà phòng hóa, cho thêm NaCl vào, xà phòng sẽ tách ra khỏi glixerin, nước và nổi lên trên.
 • Do NaCl sở hữu tỉ trọng to nên sẽ đẩy khối xà phòng lên trên. Muối natri của những axit béo thì khó tan trong dung dịch NaCl bão hòa nên sẽ kết tinh . Còn glyxerin ko kết tinh nên sẽ bị tách ra.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về [ĐÁP ÁN] Lúc xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là? file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Nhận định bài viết

Câu nào đúng lúc nói về lipit?

Chất béo ở thể lỏng sở hữu thành phần axit béo:

Chất nào sau đây ở nhiệt độ phòng sở hữu trạng thái lỏng:

Ở nhiệt độ phòng chất béo no thường tồn tại ở trạng thái?

Trong những công thức sau đây, công thức nào của lipit?

Phát biểu nào sau đây ko đúng?

Axit oleic sở hữu công thức phân tử là:

Công thức phân tử của tristearin là :

Từ glixerol và Hai axit béo sở hữu thể tạo ra tối đa x chất béo. x là :

Dầu mỡ để lâu dễ bị ôi thiu là do chất béo bị :

Tripanmitin ko tác dụng với chất nào sau đây?

Nhận định đúng về tính chất vật lí của chất béo là:

Tên gọi chung của chất béo là:

Trong những chất dưới dây chất nào là chất béo no?

Trong chất béo no sở hữu bao nhiêu liên kết π ? 

Công thức nào sau đây ko phải là công thức của chất béo?

Thủy phân hoàn toàn Một mol chất béo, thu được

Trong công nghiệp, một lượng to chất béo tiêu dùng để sản xuất

Đặc điểm chung của phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là

Số nguyên tử oxi trong một phân tử triglixerit là

Axit cacboxylic nào sau đây là axit béo?

Phản ứng nào sau đây tiêu dùng để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn?

CÂU HỎI THÔNG HIỂU:

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

A. CH3[CH2]16(COOH)3

B. CH3[CH2]16COOH

C. CH3[CH2]16(COONa)3

D. CH3[CH2]16COONa

Đáp án đúng: D

– Phản ứng:     (CH3[CH2]16COO)3C3H5  + 3NaOH  →  3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH)3

Tristearin                                        Natri sterat (X)          Glixerol

Những bài viết khác:

Polime sở hữu cấu trúc mạng lưới ko gian là?

Một phân tử polieilen sở hữu khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ số polime hóa của phân tử polietylen này là?

Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong ?

             Fanpage:  PageHoahocthcs

♥Cảm ơn bạn đã xem: Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *