Trong công nghiệp người ta điều chế axit photphoric có độ tinh khiết cao bằng cách nào sau đây

  • 1. Cấu tạo phân tử
  • 2.Tính chất vật lý củaH3PO4:
  • 3.Tính chất hóa học của H3PO4
  • 4. Điều chế
  • 5. Ứng dụng
  • Video liên quan

Trong công nghiệp, để điều chế axit photphoric với độ tinh khiết và với nồng độ cao người ta thường: A. cho H$_{2}$SO$_{4}$ đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit. B. cho P tác dụng với HNO$_{3}$ đặc, nóng. C. đốt cháy P trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước.

D. nung hỗn hợp Ca$_{3}$(PO$_{4}$)$_{2}$, SiO$_{2}$ và C trong lò điện ở 2000$^{0}$C.

Chọn phương án: C Phương pháp giải: Dựa vào phương pháp điều chế axit photphoric trong công nghiệp. Lời giải chi tiết: Trong công nghiệp, để điều chế axit photphoric với độ tinh khiết và với nồng độ cao người ta thường: đốt cháy P trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước. 4P + 5O$_{2}$ (xrightarrow{{{t^0}}}) Hai P$_{2}$O$_{5}$ P$_{2}$O$_{5}$ + 3H$_{2}$O → 2H$_{3}$PO$_{4}$

Đáp án C

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Hóa chất nào sau đây với thể sử dụng để phân biệt dung dịch HNO3 và H3PO4 ?

Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng :

Nhóm chỉ gồm những muối trung hoà là :

Thuốc thử để nhận diện những dung dịch : HCl, NaCl, Na3PO4, H3PO4 là

Hãy cho biết Hai chất nào sau đây ko tác dụng với nhau ?

Lúc cho H3PO4 tác dụng với NaOH tỉ lệ số mol 1:2. Muối thu được là

Để nhận diện ion PO43- trong dung dịch muối, người ta tiêu dùng thuốc thử là

Thắc mắc: Điều chế H3PO4 trong công nghiệp

Lời giải:

Axit photphoric trong công nghiệp được sản xuất chủ yếu qua hai phương pháp đó là quá trình nhiệt và quá trình ẩm ướt. Cụ thể như sau

-Quá trình nhiệt hay còn gọi là phương pháp khô: H3PO4 thu được bằng cách đốt phospho nhân tố để tạo phospho pentaoxit, sau đó được hòa tan trong axit phosphoric loãng. Qua quá trình đốt phospho trong lò điện thì mọi tạp chất đã bị loại bỏ vì vậy ta sẽ thu được H3PO4 vô cùng tinh khiết.

P→ P2O5→ H3PO4

4P + 5O2→ 2P2O5

P2O5 + 3H2O→ Hai H3PO4

-Phương pháp ướt hay còn gọi là phương pháp trích ly:Đây là cách tiêu dùng axit sunfuric để phân huỷ khoáng calcium phosphate, thường được tìm thấy trong tự nhiên như quặng apatit. Phản ứng là:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 đặc→ 3CaS O4 + Hai H3PO4 (t0)

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu chi tiết về H3PO4 nhé.

1. Cấu tạo phân tử

-Công thức cấu tạo:

2.Tính chất vật lý củaH3PO4:

-Axit photphoric là mộtaxit vô sinh chứaphốt phokhông màu, ko mùi.

-Axit photphoric xuất hiện dưới dạng chất lỏng trong suốt ko màu hoặc chất rắn kết tinh trong suốt.Chất rắn thuần chất nóng chảy ở 42,35 ° C và với khối lượng riêng là 1,834 g / cm3.Chất lỏng thường là dung dịch nước 85%.Vận chuyển dưới dạng cả chất rắn và chất lỏng.Ăn mòn kim loại và mô.

3.Tính chất hóa học của H3PO4

a. Tính oxi hóa – khử

-Axít photphoric khó bị khử (do P ở mức oxi hóa +5 bền hơn so với N trong axit nitric), ko với tính oxi hóa.

b. Tính axit:Axít photphoric là axit với 3 lần axit, với độ mạnh trung bình. Trong dung dịch nó phân li ra 3 nấc:

⇒ Dung dịch axít photphoric với những tính chất chung của axit như làm quì tím hóa đỏ, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại.

⇒ Lúc tác dụng với oxit bazơ, bazơ tùy theo lượng chất tác dụng mà axít photphoric tạo ra muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp muối:

H3PO4+ NaOH→ NaH2PO4+ H2O

H3PO4+ 2NaOH→ NaH2PO4+ 2H2O

H3PO4+ 3NaOH→ Na3PO4+ 3H2O

c. Những phản ứng với tác dụng nhiệt

-H3PO4 bị nhiệt phân ở 200 - 250 C thành H4P2O7 (Axit điphotphoric)theo phương trình:

Hai H3PO4 → H4P2O7 +H2O

-Nhiệt phân H3PO4 ở 400 – 500 C thành HPO3 (Axit metaphotphoric)theo phương trình:

H4P2O7 → 2HPO3 +H2O

4. Điều chế

a. Trong phòng thí nghiệm

P + 5HNO3→ H3PO4+ H2O + 5NO2

b. Trong công nghiệp

-Cho H2SO4đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit:

Ca3(PO4)2+ 3H2SO4→ 3CaSO4+ 2H3PO4

-Điều chế bằng phương pháp này ko tinh khiết và lượng chất thấp.

-Để điều chế H3PO4có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn người ta đốt cháy P để được P2O5rồi cho P2O5tác dụng với nước:

4P + 5O2→ 2P2O5

P2O5+ 3H2O→ 2H3PO4

5. Ứng dụng

- Một lượng to axit photphoric tiêu dùng để điều chế những muối photphat và sản xuất phân lân.

Trong công nghiệp, để điều chế axit photphoric với độ tinh khiết và với nồng độ cao người ta thường:
A. cho H2SO4 đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit.
B. cho P tác dụng với HNO3 đặc, nóng. C. đốt cháy P trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước.

D. nung hỗn hợp Ca3(PO4)2, SiO2 và C trong lò điện ở 20000C.

Trong công nghiệp, để sản xuất H3PO4 với độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào sau đây?

A.

Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.

B.

Cho dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit.

C.

Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quăng photphorit.

D.

Đốt cháy photpho trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước.

Trong công nghiệp, để điều chế axit photphoric với độ tinh khiết và với nồng độ cao người ta thường:

A.

cho H2SO4 đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit.

B.

cho P tác dụng với HNO3 đặc, nóng.

C.

đốt cháy P trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước.

D.

nung hỗn hợp Ca3(PO4)2, SiO2 và C trong lò điện ở 20000C.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *