Trong Công Nghiệp Photpho Được Điều Chế Từ Phản Ứng Nung Hỗn Hợp

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp Hai Lớp 1Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp những chất nào sau đây ? A. quặng photphorit, đá xà vân và than cốc

B. quặng photphorit, cát và than cốc

C. diêm tiêu, than gỗ và lưu huỳnh D. cát trắng, đá vôi và sođa

Đáp án B

Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc

Sở hữu những thứ tự điều chế sau :

(1) Cho dung dịch HCl tác dụng với đá vôi sản xuất CO2.

( 2 ) Nung SiO2 với Mg ở nhiệt độ cao để sản xuất Si. ( 3 ) Chưng chứa phân đoạn ko khí lỏng, sản xuất N2. ( 4 ) Tiêu dùng NH3 để sản xuất HNO3. ( 5 ) Nung quặng photphorit với cát và than cốc, sản xuất P. ( 6 ) Tiêu dùng N2 và H2 sản xuất NH3 Số thứ tự điều chế được sử dụng trong công nghiệp lúc bấy giờ là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Sở hữu những thứ tự điều chế sau : ( 1 ) Cho dung dịch HCl công dụng với đá vôi sản xuất CO2. ( 2 ) Nung SiO2 với Mg ở nhiệt độ cao để sản xuất Si. ( 3 ) Chưng chứa phân đoạn ko khí lỏng, sản xuất N2. ( 4 ) Tiêu dùng NH3 để sản xuất HNO3. ( 5 ) Nung quặng photphorit với cát và than cốc, sản xuất P. ( 6 ) Tiêu dùng N2 và H2 sản xuất NH3 Số thứ tự điều chế được sử dụng trong công nghiệp lúc bấy giờ là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Cho những mệnh đề sau 🙁 1 ) Amoniac được sử dụng để điều chế nguyên vật liệu cho tên lửa .( 2 ) NO Hai vừa sở hữu tính oxi hóa vừa sở hữu tính khử .( 3 ) Trong phòng thí nghiệm, HNO 3 được điều chế bằng cách đun nóng NaNO 3 tinh thể với dung dịch H Hai SO 4 đặc .( 4 ) Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung nóng hỗn hợp quặng photphoric, cát và than cốc ở 1200 ° C trong lò điện .( 5 ) Phân supephotphat đơn sở hữu thành phần chính là Ca H Hai PO 4 2Trong những mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là A. 4. B. 5.

C. 2.

D. 3.
Cho những mệnh đề sau 🙁 1 ) Amoniac được sử dụng để điều chế nguyên vật liệu cho tên lửa .( 2 ) Nitơ trong NH3 vừa sở hữu tính oxi hóa vừa sở hữu tính khử .( 3 ) Trong phòng thí nghiệm, H N O 3 được điều chế bằng cách đun nóng N a N O 3 tinh thể với dung dịch H Hai S O 4 đặc .( 4 ) Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung nóng hỗn hợp quặng photphoric, cát và than cốc ở 1200 ° C trong lò điện .( 5 ) Phân supephotphat đơn sở hữu thành phần chính là C a H Hai P O 4 2Trong những mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là A. 4 B. 5 C. Hai D. 3
Lớp 11 Hóa học
1
0
Lớp 11 Hóa họcTrong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp những chất nào sau đây ? A. quặng photphorit, đá xà vân và than cốc B. quặng photphorit, cát và than cốc C. diêm tiêu, than gỗ và lưu huỳnh D. cát trắng, đá vôi và sođa
Lớp 11 Hóa học
1
0
Lớp 11 Hóa họcĐể sản xuất thủy tinh loại thường thì, người ta nấu chảy một hỗn hợp gồm cát trắng ( S i O 2 ), đá vôi ( C a C O 3 ), sođa ( N a Hai C O 3 ) ở 1400 ° C. Lúc đó, sẽ tạo ra nột hỗn hợp những muối natri silicat và canxi silicat nóng chảy nóng chảy, để nguội sẽ được thủy tinh rắn. Hãy viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra trong thứ tự trên.
Lớp 11 Hóa học
1
0
Lớp 11 Hóa họcNung 1000 gam loại quặng photphorit chứa Ca 3 PO 4 Hai hàm lượng 77,5 % với C và SiO Hai đều lấy dư ở 1000 oC. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80 %. Khối lượng P thu được là A. 310 gam. B. 148 gam. C. 155 gam. D. 124 gam.
Lớp 11 Hóa học
1
0
Lớp 11 Hóa họcNung 1000 gam loại quặng photphorit chứa C a 3 P O 4 Hai hàm lượng 77,5 % với C và S i O Hai đều lấy dư ở 1000 oC. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80 %. Khối lượng P thu được là A. 310 gam. B. 148 gam. C. 155 gam. D. 124 gam.
Lớp 11 Hóa học
1
0
Lớp 11 Hóa họcTừ quặng photphorit, hoàn toàn sở hữu thể điều chế axit photphoric theo sơ đồ sau : Biết hiệu suất chung của cả thứ tự là 90 %. Để điều chế được Một tấn dung dịch H3PO4 49 %, cần bao nhiêu tấn quặng photphorit chứa 73 % Ca3 ( PO4 ) Hai về khối lượng ?

A. 1,32tấn

B. 1,23tấn

C.

D. 1,18tấn

Lớp 11 Hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)

Khoá học trên OLM (olm.vn)

Lớp 11 Hóa học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *