Trong tự nhiên nguyên tố Bo có 2 đồng vị

  • C. 14,42%.
  • Đáp án C • Giả sử % của 10B và 11B trong tự nhiên tuần tự là x, y. Ta với hpt:
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Trong tự nhiên nhân tố Bo với hai đồng vị bền là 11B và 10B. Biết nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,81. Trung bình cứ với 1539 nguyên tử 10B thì sẽ với tương ứng bao nhiêu nguyên tử 11B ?

A. 292

B. 361

C. 1247

D. 6561

Những nghi vấn tương tự

Bo với Hai đồng vị là 10B và 11B với nguyên tử khối trung bình là 10,81. Thành phần % về khối lượng của đồng vị 11B chứa trong H3BO3 là (Cho: H = 1, O = 16)

A. 14,00%.

B. 14,16%.

C. 14,42%.

D. 15,00%.

Yếu tố Bo với Hai đồng vị 11B (x1%) và 10B (x2%), ngtử khối trung bình của Bo là 10,8. Trị giá của x1% là:

A. 80%.

C. 10,8%.

 D. 89,2%.

Trong tự nhiên oxi là hỗn hợp của 3 đồng vị bền

Trong tự nhiên Ne gồm 3 đồng vị bền:

Trong tự nhiên, nhân tố bo với Hai đồng vị:  B 11 , nguyên tử khối coi là bằng 11, thành phần 80,1% ;  B 10  nguyên tử khối coi là bằng 10, thành phần 19,9%. Hãy tính nguyên tử khối trung bình của nhân tố bo trong tự nhiên.

Yếu tố clo với hai đồng vị bền với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là: C 17 35 l  chiếm 75,77% và Cl 17 37 chiếm 24,23%. Trong phân tử CaCl2, % khối lượng của Cl 17 35  là (biết nguyên tử khối trung bình của canxi là 40)

A. ≈ 23,89.

B. ≈ 47,79.

C. ≈ 16,15.

D. ≈ 75,77.

Trong tự nhiên tìm được hai đồng vị của nhân tố X. Khảo sát cho thấy cứ 100 nguyên tử của X thì với 73 nguyên tử X 63 . Biết rằng nguyên tử khối trung bình của X là 63,546, số khối của đồng vị còn lại là

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Trong thiên nhiên nhân tố Bo với Hai đồng vị, biết một loại đồng vị là chiếm 80%. Tìm số khối của đồng vị thứ hai biết khối lượng nguyên tử trung bình của Bo là 10,8. A. 14. B. 12. C. 10. D. 13.

Những nghi vấn tương tự

18/06/2021 17,660

C. 14,42%.

Đáp án xác thực

Đáp án C • Giả sử % của 10B và 11B trong tự nhiên tuần tự là x, y. Ta với hpt:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong tự nhiên clo với hai đồng vị bền: 37Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là 35Cl (Cl với số hiệu nguyên tử là 17).

Thành phần % theo khối lượng của 37Cl trong HClO4 là (Cho: H = 1, O = 16):

Xem đáp án » 18/06/2021 9,428

Một nhân tố R với 3 đồng vị X, Y ,Z; biết tổng số những hạt cơ bản (n, p, e) trong 3 đồng vị bằng 129, số nơtron đồng vị X hơn đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z với số proton bằng số nơtron. Số khối của X, Y, Z tuần tự là

Xem đáp án » 18/06/2021 5,703

Trong tự nhiên clo với hai đồng vị bền là 35Cl và 37Cl trong đó 35Cl chiếm 75,77% số nguyên tử. Phần trăm khối lượng 37Cl trong HClOn là 13,09%. Trị giá của n là

Xem đáp án » 18/06/2021 5,352

Trong tự nhiên nhân tố Bo với hai đồng vị bền là 11B và 10B. Biết nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,81. Trung bình cứ với 1539 nguyên tử 10B thì sẽ với tương ứng bao nhiêu nguyên tử 11B ?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,681

Trong tự nhiên clo với Hai đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Thành phần % khối lượng của 37Cl trong KClO3 là (Cho: K = 39, O = 16)

Xem đáp án » 18/06/2021 3,648

Một lít khí hiđro giàu đơteri (12H) ở điều kiện tiêu chuẩn với khối lượng 0,10 gam. Cho rằng hiđro chỉ với hai đồng vị là 1H và 2H. Phần trăm khối lượng nguyên tử 1H trong loại khí hiđro trên là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,710

Trong tự nhiên sắt gồm 4 đồng vị 54Fe chiếm 5,8%, 56Fe chiếm 91,72%, 57Fe chiếm 2,2% và 58Fe chiếm 0,28%. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br chiếm 50,69% và 81Br chiếm 49,31%.

Thành phần % khối lượng của 56Fe trong FeBr3 là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,472

Yếu tố N với Hai đồng vị là 14N và 15N ; H với 3 đồng vị là 1H, 2H và 3H. Số phân tử NH3 tối đa với thể với là (biết 3 nguyên tử H trong NH3 là tương đương về mặt cấu tạo)

Xem đáp án » 18/06/2021 1,356

Trong tự nhiên lưu huỳnh gồm 4 đồng vị bền:

Thành phần % về khối lượng của đồng vị 32S trong H2SO4 với trị giá sắp nhất với (H = 1; O = 16)

Xem đáp án » 18/06/2021 1,259

Nguyên tử khối trung bình của Bo bằng 10,81u. Biết Bo với Hai đồng vị 105B và 115B. Hỏi với bao nhiêu phần trăm số nguyên tử đồng vị 105B trong axít H3BO3 ?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,128

Trong tự nhiên oxi với 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; nitơ với Hai đồng vị là 14N, 15N còn H với 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Khẳng định nào sau đây là ko đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 920

Trong tự nhiên Mg với 3 đồng vị bền: 24Mg (79,00%); 25Mg (10,00%) và 26Mg (11,00%). Giả sử với 158 nguyên tử đồng vị 24Mg thì tổng số nguyên tử của hai đồng vị còn lại là

Xem đáp án » 18/06/2021 844

Yếu tố O với 3 đồng vị 16O, 17O, 18O.  Biết 752,875. 1020 nguyên tử  oxi với khối lượng m gam. Tỷ lệ giữa những đồng vị tuần tự là 16O : 17O = 4504 : 301, 18 O : 17O = 585 : 903 . Tính trị giá của m

Xem đáp án » 18/06/2021 767

Số phân tử dạng A2B được tạo thành từ n đồng vị của A và m đồng vị của B là:

Xem đáp án » 18/06/2021 457

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *