Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: 37Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là 35Cl

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong tự nhiên clo với Hai đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5.
 • Trong tự nhiên đồng với Hai đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54.
 • Trong tự nhiên đồng với Hai đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54.
 • Trong tự nhiên đồng với hai đồng vị là 65Cu và 63Cu  biết nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54.
 • Trong tự nhiên đồng với hai đồng vị là 65Cu và 63Cu trong đó đồng vị 65Cu chiếm 27% về số nguyên tử
 • Trong tự nhiên kali gồm 3 đồng vị 39K chiếm 93,26% và đồng vị 40K chiếm 0,012% và đồng vị 41K.
 • Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị là 147N (99,63%) và A7N (0,37%). Trong HNO3 14N chiếm 22,1387% khối lượng.
 • Đồng trong tự nhiên gồm hai loại đồng vị là 65Cu và 63Cu trong đó tỉ lệ số nguyên tử 65Cu : 63Cu = 81:219
 • Trong tự nhiên, nhân tố clo với hai đồng vị bền là 35Cl, 37Cl trong đó đồng vị 35Cl chiếm 75,77%
 • Đồng với Hai đồng vị 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,5.
 • Yếu tố X với hai đồng vị X1 và X2. Tổng số hạt ko mang điện trong X1 và X2 là 90.
 • Trong tự nhiên Cu với hai đồng vị: 6329Cu; 6529Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54.
 • Trong tự nhiên đồng vị 37Cl chiếm 24,23% số nguyên tử clo. Nguyên tử khối trung bình của clo bằng 35,485.
 • Trong nước tự nhiên, hiđro chủ yếu tồn tại Hai đồng vị 1H và 2H. Biết nguyên tử khối trung bình của H trong H2O là 1,008
 • Trong tự nhiên Si với ba đồng vị bền 2814Si chiếm 92,23%, 2914Si chiếm 4,67% còn lại là 3014Si.
 • Trong tự nhiên clo với hai đồng vị bền là 35Cl và 37Cl trong đó 35Cl chiếm 75,77% số nguyên tử.
 • Nguyên tử khối trung bình của Bo bằng 10,81u. Biết Bo với Hai đồng vị 105B và 115B.
 • Một nhân tố R với 3 đồng vị X, Y ,Z; biết tổng số những hạt cơ bản (n, p, e) trong 3 đồng vị bằng 129, số nơtron đồ
 • Một lít khí hiđro giàu đơteri (12H) ở điều kiện tiêu chuẩn với khối lượng 0,10 gam.
 • Yếu tố O với 3 đồng vị 16O, 17O, 18O.  Biết 752,875. 1020 nguyên tử  oxi với khối lượng m gam.
 • Trong tự nhiên sắt gồm 4 đồng vị 54Fe chiếm 5,8%, 56Fe chiếm 91,72%, 57Fe chiếm 2,2% và 58Fe chiếm 0,28%.
 • Trong tự nhiên clo với hai đồng vị bền: 37Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là 35Cl
 • Bo với Hai đồng vị là 10B và 11B với nguyên tử khối trung bình là 10,81. Thành phần % về khối lượng của đồng vị 11B
 • Trong tự nhiên nhân tố Bo với hai đồng vị bền là 11B và 10B. Biết nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,81.
 • Trong tự nhiên Mg với 3 đồng vị bền: 24Mg (79,00%); 25Mg (10,00%) và 26Mg (11,00%).
 • Trong tự nhiên lưu huỳnh gồm 4 đồng vị bền:Thành phần % về khối lượng của đồng vị 32S trong H2SO4
 • Số phân tử dạng A2B được tạo thành từ n đồng vị của A và m đồng vị của B là:
 • Trong tự nhiên oxi với 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; nitơ với Hai đồng vị là 14N, 15N còn H với 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H.
 • Clo với Hai đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Thành phần % khối lượng 37Cl
 • Yếu tố N với Hai đồng vị là 14N và 15N ; H với 3 đồng vị là 1H, 2H và 3H.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *