Tính chất hóa học của chất béo. Ứng dụng của chất béo.

Chất béo sở hữu đầy đủ những tính chất hóa học của este, đó là phản ứng thủy phân trong môi trường axit, phản ứng xà phòng hóa, phản ứng cùng H2 vào gốc axit béo ko no và phản ứng oxi hóa. Chất béo sở hữu vai trò và ứng dụng rất quan yếu.

         Tính chất hóa học của chất béo. Ứng dụng của chất béo.

I. Tính chất hóa học của chất béo:

- Chất béo mang đầy đủ tính chất của este.

a. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit:

- Lúc đun nóng với nước sở hữu xúc tác axit, chất béo bị thủy phân tạo ra glixerol và những axit béo:

 

         triglixerit                                                                                                   grixerol                      những axit béo

b. Phản ứng xà phòng hóa:

- Lúc đun nóng chất béo với dung dịch kiềm NaOH hoặc KOH thì tạo ra grixerol và hỗn hợp muối của những axit béo. Muối natri hoặc kali của những axit béo chính là xà phòng.

 

    triglixerit                                                                                                      grixerol                         xà phòng

 - Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa, xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit và là phản ứng ko thuận nghịch.

c. Phản ứng hidro hóa:

- Chất béo sở hữu chứa những gốc axit béo ko no sở hữu phản ứng cùng H2 vào nối đôi:

Chất béo ko no + H2    (overset{Ni,t^{o},p}{rightarrow})    chất béo no

         Lỏng                                             rắn

d. Phản ứng oxi hóa:

- Chất béo tác dụng với oxi của ko khí tạo thành andehit sở hữu mùi khó chịu. Đó là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ để lâu bị ôi.

II. Ứng dụng của chất béo:

1. Vai trò của chất béo trong thân thể:

- Chất béo là thức ăn quan yếu của con người.

- Trong thân thể người, chất béo là nguồn phân phối và dự trữ năng lượng.

- Chất bé còn là vật liệu tổng hợp một số chất cần thiết cho thân thể.

- Đảm bảo sự vận chuyển và hấp thụ những chất hòa tan được trong chất béo.

2.Ứng dụng của chất béo:

- Trong công nghiệp, một lượng to chất béo tiêu dùng để điều chế xà phòng và glixerol. Một số loại dầu thực vật được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ diesel.

- Chất béo còn được tiêu dùng trong sản xuất một số thực phẩm khác như mì sợi, đồ hộp…

- Grixerol được tiêu dùng trong sản xuất chất dẻo, mĩ phẩm, thuốc nổ…

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *