Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Phân tử là gì? Đây là phần tri thức quan yếu của môn hóa học trong chương trình học phổ thông. Tuy vậy, ko phải người nào cũng nhớ rõ những tri thức liên quan tới phân tử. Vì vậy, chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin quan yếu liên quan tới phân tử trong bài viết dưới đây.

Phân tử là gì?

Phân tử là một nhóm trung hòa điện tích mang từ Hai nguyên tử trở lên, liên kết với nhau bằng những liên kết hóa học. Phân tử sẽ được phân biệt với ion do thiếu điện tích. Trong vật lý lượng tử, hóa sinh và hóa học hữu cơ, thuật ngữ phân tử được sử dụng ko quá nghiêm nhặt, cũng vận dụng cho những ion đa nguyên tử.

Phân tử là gì? – phân tử chính là những hạt đại diện cho chất

Theo lý thuyết động học của chất khí, khái niệm phân tử được sử dụng cho bất kỳ hạt khí nào bất kể thành phần của nó. Theo khái niệm này, những nguyên tử khí trơ cũng được coi là những phân tử bởi chúng là những phân tử đơn phân tử.

Một phân tử cũng mang thể là hạt nhân, tức là nó gồm những nguyên tử của một yếu tố, ví dụ như với oxy (O2). Tuy nhiên, nó mang thể là một hợp chất hóa học nhiều hơn một yếu tố, ví dụ là nước (H2O).

Khái niệm phân tử được Avogadro giới thiệu lần trước nhất vào năm 1811. Đây là một đề tài tạo ra sự tranh cãi sôi nổi trong cùng đồng hóa học cho tới năm 1911. Lúc đó, Perrin đã công khai những kết quả nghiên cứu của mình. Từ đó, thuyết phân tử hiện đại được ứng dụng trong tính toán và là cơ sở vật chất hình thành ngành hóa học tính toán bấy giờ.

Khoa học phân tử là gì?

Căn cứ vào việc tập chung tới vật lý hay hóa học mà người ta coi khoa học phân tử là vật lý phân tử hoặc hóa học phân tử. Cụ thể:

Khoa học phân tử được hiểu như thế nào?
  • Vật lý phân tử liên quan tới những định luật về cấu trúc và tính chất của phân tử.
  • Hóa học phân tử liên quan tới định luật chi phối sự tương tác của những phân tử làm phá vỡ hoặc hình thành những liên kết hóa học.

Trên thực tế, sự phân biệt trên khá mơ hồ. Trong khoa học phân tử, một phân tử gồm hai hoặc nhiều nguyên tử. Những ion phân tử thỉnh thoảng được coi là hữu ích giống như những phân tử tích điện.

Khái niệm phân tử ko ổn định là sử dụng để chỉ những loại dễ phản ứng. Ví dụ như những gốc tự do, ion phân tử,…

Liên kết trong những phân tử

Giữa những phân tử mang liên kết cùng hóa trị hoặc liên kết ion. Một số yếu tố phi kim chỉ mang thể tồn tại trong môi trường dưới dạng phân tử. Phân tử của một hợp chất sẽ được tạo thành từ Hai hoặc nhiều yếu tố. Ví dụ, khí hydro luôn tồn tại dưới dạng phân tử hydro (H2).

Trong phân tử hoá học, sự thay đổi liên kết giữa những nguyên tử sẽ làm phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Dưới đây là Hai loại liên kết trong phân tử:

Liên kết cùng hóa trị

Liên kết cùng hóa trị trong phân tử là gì?

Đây là liên kết hóa học được tạo nên giữa những nguyên tử bằng một hoặc nhiều cặp electron chung. Mỗi cặp electron chung sẽ tạo thành Một liên kết cùng hóa trị. Vì thế, ta mang liên kết đơn (phân tử H2) và liên kết ba (phân tử N2).

Liên kết cùng hóa trị gồm liên kết ko phân cực và phân cực (mang cực). Cụ thể như sau:

  • Liên kết cùng hóa trị ko phân cực là liên kết được tạo thành từ Hai nguyên tử của cùng một yếu tố. Chúng mang cùng độ âm điện nên những liên kết trong những phân tử đó nằm giữa Hai nguyên tử. Ví dụ như phân tử N2, H2,…
  • Liên kết cùng hóa trị phân cực là liên kết mang cặp electron chung bị lệch về một phía. Trong công thức electron của những phân tử này, ta đặt cặp electron chung lệch về phía nguyên tử mang độ âm điện to hơn.

Liên kết ion

Liên kết ion là liên kết hóa học được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa những ion mang điện tích trái dấu. Liên kết này được tạo thành giữa những nguyên tử yếu tố kim loại tiêu biểu và nguyên tử yếu tố phi kim tiêu biểu.

Tìm hiểu liên kết ion trong phân tử là gì?

Lúc những nguyên tử nhường hoặc nhận electron, nó sẽ trở thành phần tử mang điện và được gọi là ion. Những nguyên tử kim loại nhường đi một hoặc nhiều electron được gọi là cation. Còn những nguyên tử phi kim nhận được một hoặc nhiều electron được gọi là anion.

Phân tử mang kích thước như thế nào?

Hầu hết những phân tử đều mang kích thước quá nhỏ để mang thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những phân tử thường sử dụng làm những khối xây dựng để tổng hợp hữu cơ mang kích thước từ một vài tới vài chục angstroms (Å) hoặc khoảng một phần tỷ mét.

Những phân tử đơn lẻ ko thể quan sát được bằng ánh sáng, nhưng mang thể sử dụng kính hiển vi lực nguyên tử. Với thiết bị này, chúng ta mang thể truy tìm được những phân tử nhỏ, thậm chí đường viền của những nguyên tử riêng lẻ trong một số trường hợp.

Những phân tử to nhất được gọi là đại phân tử hay siêu phân tử. Còn phân tử nhỏ nhất là hydro diatomic (H2).

Phân tử khối là gì?

Phân tử khối là khối lượng của Một nguyên tử được tính theo đơn vị cacbon. Phân tử khối của một chất bằng tổng nguyên tử khối của toàn bộ nguyên tử mang trong phân tử chất đó.

Bảng nguyên tử khối của những yếu tố

Ví dụ: Phân tử khối của nitơ (N2) là: 14 x 2=28 đvC (đơn vị cacbon).

Công thức tính phân tử khối của hợp chất

Công thức tính hóa học của một đơn chất là ký hiệu hóa học của chính yếu tố đó. Đơn chất kim loại hay phi kim ở dạng rắn mang công thức: Ax(x = 1). Trong đó, A là yếu tố và x là số nguyên tử mang trong phân tử chất. Còn đơn chất phi kim ở dạng khí là: Ax( x=2).

Công thức hóa học của hợp chất với hai hoặc nhiều kí hiệu hóa học kèm theo chỉ số là AxByCz. Trong đó: A, B, C là ký hiệu hóa học của những yếu tố và x, y, z là số yếu tố mang trong Một phân tử.

Phân tử khối của hợp chất được tính bằng tổng khối lượng của nguyên tử trong phân tử. Phân tử khối được tính bằng đơn vị cacbon, ký hiệu là đvC. Ví dụ: Phân của nước với công thức H2O sẽ là: Một x 2 + 16 = 18 đvC.

Trên đây là một số tri thức quan yếu liên quan tới phân tử. Kỳ vọng rằng, qua bài viết của camnangdienmay.net, những bạn sẽ nắm rõ hơn về phân tử là gì? Những loại liên kết giữa những yếu tố trong phân tử, cách tính phân tử khối,…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *