Vì trí của nguyên tố Al trong bảng tuần hoàn là

Vị trí của nhân tố Al (Z=13) trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học là:

 • Thắc mắc: Vị trí của nhân tố Al (Z=13) trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học là?
 • Giảng giải của thầy giáo Top lời giải lí do chọn đáp án A
 • Thắc mắc trắc nghiệm bổ sung tri thức về nhân tố Al (Nhôm)
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan

A. Ô 13, nhóm IA, chu kì 3.

B. Ô 13, nhóm IB, chu kì 3.

C. Ô 13, nhóm IIIA, chu kì 3. 

D. Ô 13, nhóm IIIB, chu kì 3.

Đáp án C

- Viết cấu hình electron của Al: 1s22s22p63s23p1

Thắc mắc nóng cùng chủ đề

 • Dãy những chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

  A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

  B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

  C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

  D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

A. Ô 13, nhóm IIIA, chu kì 3. 

B. Ô 13, nhóm IIIB, chu kì 3.

C. Ô 13, nhóm IB, chu kì 3. 

D. Ô 13, nhóm IA, chu kì 3.

Vị trí của nhân tố Al ( Z=13) trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học ở ô 13. Nhóm IIIA. Chu kì 3. Mời những bạn cùng Top lời giải tìm hiểu rõ hơn về nhân tố Al trong bảng tuần hoàn hóa học qua bài viết dưới đây nhé!

Thắc mắc: Vị trí của nhân tố Al (Z=13) trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học là?

A. Ô 13, nhóm IIIA, chu kì 3.

B. Ô 13, nhóm IIIB, chu kì 3.

C. Ô 13, nhóm IB, chu kì 3.

D. Ô 13, nhóm IA, chu kì 3.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Ô 13, nhóm IIIA, chu kì 3.

Vị trí của nhân tố Al ( Z=13) trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học ô 13. Nhóm IIIA. Chu kì 3

Giảng giải của thầy giáo Top lời giải lí do chọn đáp án A

- Viết cấu hình electron của Al: 1s22s22p63s23p1

Thắc mắc trắc nghiệm bổ sung tri thức về nhân tố Al (Nhôm)

Câu 1:Cho những quặng sau: pirit, thạch cao, mica, apatit, criolit, boxit, dolomit. Số quặng chứa nhôm là:

A.2.

B. 3.

C.4.

D. 5.

Đáp án : B

Câu 2:Cho một lá nhôm vào ống thử chứa dung dịch Hg(NO3)2, thấy mang một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp theo quan sát được là:

A. Khí hiđro thoát ra mạnh.

B. Khí hiđro thoát ra sau đó ngừng lại ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan ngay trong thủy ngân và ko mang phản ứng.

Đáp án: A

Câu 3:Thực hiện những thí nghiệm sau :

(a) Cho từ từ NaOH tới dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(b) Cho từ từ Al2(SO4)3đến dư vào dung dịch NaOH,

(c) Cho từ từ NH3đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(d) Cho từ từ Al2(SO4)3đến dư vào dung dịch NH3.

(e) Cho từ từ HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2.

(f) Cho từ từ NaAlO2đến dư vào dung dịch HCl

(g) Cho từ từ Al2(SO4)3đến dư vào dung dịch NaAlO2

Trong những thí nghiệm trên, số thí nghiệm xuất hiện kết tủa là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D, 7.

Đáp án:C

Câu 4: Cho m gam hỗn hợp X gồm Hai kim loại kiềm thuộc Hai chu kì liên tục tác dụng với 180 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M thu được 15,6 gam kết tủa; khí H2 và dung dịch A. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 240 gam dung dịch HCI 18,25% thu được dung dịch B và H2. Cô cạn dung dịch B thu được 83,704 gam chất rắn khan. Biết rằng m < 45 gam. Phần trăm khối lượng của kim loại kiềm mang nguyên tử khối nhỏ hơn trong X là:

A. 48,57%.

B. 37,10%.

C. 16,43%.

D. 28,22%.

Đáp án : D

Câu 5: Hỗn hợp bột X gồm Al và Fe2O3. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch NaOH loãng thu được 5,376 lít H2 (đktc). Nếu nung nóng m gam hỗn hợp X để thực hiện hoàn toàn phản ứng nhiệt nhôm, thu được chắt rắn y. Cho Y phản ứng vừa du với V mi dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M tạo 4,4352 lít H2 (đklc) Trị giá cua V là :

A, 300 ml.

B. 450 ml.

C. 360 ml.

D. 600 ml.

Đáp án: B

-------------------------

Trên đây Top lời giải đã cùng những bạn tìm hiểu vị trí Al trong bảng tuần hoàn, kỳ vọng qua bài viết những bạn sẽ mang thêm nhiều tri thức hữu ích cần thiết, chúc những bạn học tốt nhé!

Vị trí của nhân tố Al (Z=13) trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học là:

A.

B.

C.

Ô 13, nhóm IIIA, chu kì 3.     

D.

Ô 13, nhóm IIIB, chu kì 3.

Đáp án C

- Viết cấu hình electron của Al: 1s22s22p63s23p1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *