Những PTPƯ quan trọng và bài tập về Vinylaxetilen mới nhất

Vinylaxetilen là một trong những vật liệu chính để tạo ra những loại cao su tổng hợp hiện nay. Vậy cùng Đọc tài liệu tìm hiểu xác thực Vinylaxetilen nhé.

Vinylaxetilen: Những PTPƯ quan yếu và bài tập về Vinylaxetilen mới nhất

I. Vinylaxetilen là gì? Nguồn gốc của Vinyl axetilen

1. Vinylaxetilen (Vinyl axetilen) là gì?

Vinylaxetilen (Vinyl axetilen) là tên gọi thông thường của hợp chất hidrocacbon sở hữu công thức cấu tạo: CH2=CH-C-C​​​​三H.

2. Nguồn gốc của Vinyl axetilen

Vinylaxetilen sở hữu nguồn gốc ban sơ từ ankin thuần tuý nhất là Axetilen.

Lúc chúng ta cho hai phân tử axetilen cộng hợp với nhau bằng phản ứng Đime hóa với chất xúc tác là NH2Cl, CuCl ở nhiệt độ cao, phản ứng sẽ tạo ra một chất mới sở hữu công thức phân tử CH2=CH-C-C≡H (C4H4)(trong đó gốc CH2=CH- gọi là 1-ethenyl , hoặc vinyl) còn axetilen là những gọi tên của nhóm hidrocacbon chứa liên kết 3. Từ đó tên hợp chất mới tạo thành là Vinylaxetilen hay Vinyl axetilen.

PTPƯ điều chế vinylaxetilen

2CHCH (overset{t^o,CuCl2, NH4Cl}{rightarrow}) CHCH-CH=CH2 (vinyl axetilen)

II. Những phương trình phản ứng của Vinylaxetilen

Ta thấy trong công thức phân tử axetilen có liên kết ba và cả liên kết đôi, với cấu tạo như vậy nó sẽ thể hiện tính chất như những phân tử có liên kết bội khác như phản ứng cộng với H2, HCl hay phản ứng với AgNO3, KMnO4,..

1. Phản ứng cháy

Giống như các hidrocacbon khác thì vinylaxetilen cũng bị oxi hóa hoàn toàn thành CO2 và H2O.

PTPƯ:

CH2=CH-C-C​​​​三CH + 5O2 (overset{t^o}{rightarrow}) 4CO2 + 2H2O

2. Phản ứng với Br2

PTPƯ:

CH2=CH-C-C​​​​三CH + 3Br2  CH2Br-CHBr-CBr2-CHBr2

3. Phản ứng cộng H2

PTPƯ:

CH2CHCCH + H2 ({rightarrow}) CH2CHCHCH2

Ngoài ra còn sở hữu thể cùng tiếp vào nối đôi còn lại hoặc có thể cộng hoàn toàn

CH2CHCCH + 3H2 ({rightarrow}) CH3CH2CH2CH3 (butan)

4. Phản ứng cộng HCl

PTPƯ:

CH≡C-CH=CH2 + 2HCl ({rightarrow}) CH2=CCl-CHCl-CH3

Phản ứng này viết theo tỉ lệ mol 1:2

Ngoài ra còn sở hữu thể cùng tiếp vào nối đôi còn lại, tuân theo quy tắc MacCopnhiCop: phần dương của tác nhân tiến công vào C mang nối đôi chứa nhiều Hidro hơn.

CH2=CCl-CHCl-CH3 +Br2 ({rightarrow}) CH3-CCl2-CHCl-CH3

5. Phản ứng oxi hóa ko hoàn toàn

Vinylaxetilen làm mất màu dung dịch thuốc tím KmnO4

PTPƯ:

3CH2CHCCH + 2KMNO4 + 4H2O ({rightarrow}) 6CH2CHO + 2MnO2 + 2KOH

6. Phản ứng thế bằng ion kim loại bạc (Vinylaxetilen + AgNO3,NH3)

PTPƯ:

9CH2CHCCH + 12AgNO3 + 16NH3 ({rightarrow}) 12AgCCHCH2 + 12NH4NO3

III. Bài tập về Vinylaxetilen mới nhất

1. Thắc mắc trắc nghiệm về Vinylaxetilen.

Câu 1. Vinyl axetilen là tên gọi thông thường chất nào sau đây? (Hoặc Công thức cấu tạo nào sau đây sở hữu tên là vinyl axetilen)

A. CH三C-CH3

B. CH三C-CH2-CH3

C. CH三C-CH=CH2

D. CH3-C三C-CH3

Đáp án: C

Câu 2. Phân tử vinylaxetilen sở hữu cấu tạo là CH2=CH-C​​​​三CH. Số liên kết Sigma và số liên kết Pi trong một phân tử trên tuần tự là?

A. 4 và 5

B. 5 Và 5

C. 8 và 3

D. 7 và 3

Đáp án: D

Giảng giải:

Nối đôi C=C gồm Một liên kết pi và Một liên kết sigma.

Nối ba C​​​​三C gồm Hai liên kết pi và Một liên kết sigma.

Số liên kết sigma trong công thức của vinylaxetilen là: 7 liên kết sigma.

  • 4 liên kết sigma trong liên kết C-H
  • Một liên kết sigma trong liên kết C-C
  • Một liên kết sigma trong liên kết C=C
  • Một liên kết sigma trong liên kết C三C

Câu 3. Vinylaxetilen (CH2=CH-C​​​​三CH) sở hữu thể được tạo ra bằng một phản ứng trực tiếp từ chất nào trong những chất sau đây?

A. C2H4

B. CH3CHO

C. C2H2

D. C2H5OH

Đáp án:

Vinylaxetilen (CH2=CH-C​​​​三CH) được tạo ra trực tiếp từ C2H2 (axetilen)

2CH三CH ({rightarrow}) CH三C-CH=CH2

  1. Hỗn hợp khí X gồm etilen và vinyl axetilen. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3…
  2. Đốt cháy hoàn toàn 0,Hai mol hỗn hợp X gồm metan, axetilen, buta-1,3-đien và vinyl axetilen thu được 24,Hai gam CO2 và 7,Hai gam nước…

2. Bài tập tự luận về Vinylaxetilen

Câu 1. Hoàn thành chuỗi phản ứng.

axetilen ({rightarrow}) vinylaxetilen ({rightarrow}) butađien 1,3 ({rightarrow}) cao su buna

Hướng dẫn giải

C2H2 ({rightarrow}) CH2=CH-C三CH

CH2=CH-C三CH ({rightarrow}) CH2=CH-CH=CH2

nCH2=CH-CH=CH2 ({rightarrow}) (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Câu 2. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

propan ({rightarrow}) metan ({rightarrow}) axetilen ({rightarrow}) vinylaxetilen ({rightarrow}) butan ({rightarrow}) propilen ({rightarrow}) propilenglycol

Hướng dẫn giải

CH3-CH2-CH3 (overset{t^o,xt}{rightarrow}) CH4 + CH2=CH2

2CH4 (overset{t^o,lam lanh nhanh}{rightarrow}) CH≡CH + 3H2

2CH≡CH (overset{t^o,xt}{rightarrow}) CH≡C-CH=CH2

CH≡C-CH=CH2 + 3H2 (overset{t^o,Ni}{rightarrow}) CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH2-CH3 (overset{t^o,xt}{rightarrow}) CH2=CH-CH3 + CH4

3CH2=CH-CH3 + 2KMnO4 + 4H2O ({rightarrow}) 3CH2(OH)-CH(OH)-CH3 + 2MnO2 + 2KOH

Câu 3: Nung nóng hỗn hợp X gồm 0,Hai mol vinylaxetilen và 0,Hai mol H2 với xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y sở hữu tỉ khối khá so với H2 là 21,6. Hỗn hợp Y làm mất màu tối đa m gam brom trong CCl4. Trị giá của m là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

CH2=CH-C三CH + H2 ({rightarrow}) CH2=CH-CH=CH2

CH2=CH-CH-CH2 + H2 ({rightarrow}) CH3-CH2-CH2-CH3

mY=mX=10,8g

nH2pư = nX- nY=0,15 mol

Bảo toàn liên kết pi:

3nC4H4 = nH2pư + nBr2

Câu 4. Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,Một mol vinylaxetilen. Nung X một thời kì với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y sở hữu tỉ khối so với ko khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì sở hữu m gam brom tham gia vào phản ứng. Tính m.

Hướng dẫn giải

CH2=CH-C三CH + H2 ({rightarrow}) CH2=CH-CH=CH2

CH2=CH-CH-CH2 + H2 ({rightarrow}) CH3-CH2-CH2-CH3

mY=mX=5,8g

nH2pư= nX-nY=0,Hai mol

Bảo toàn liên kết pi:

3nC4H4= nH2pư + nBr2

Câu 5. Hỗn hợp X gồm propin, but–1–in, vinylaxetilen, pent-1-in. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong nước amoniac dư thu được (m + 26,75) gam kết tủa. Mặt khác m gam hỗn hợp X làm mất màu tối đa 88 gam brom. Hiđro hoá m gam hỗn hợp X (xúc tác Ni, đun nóng) thu đ ược hỗn hợp Y. Đốt hết lượng Y nầy thu được 47,08 gam CO2. Phần trăm khối lượng vinyl axetilen trong hỗn hợp X là?

Hướng dẫn giải

-/-

Trên đây là tóm tắt những tri thức và bài tập trọng tâm về Vinylaxetilen – qua tham khảo sách giáo khoa cùng những ứng dụng thực tiễn, tạo điều kiện cho độc giả sở hữu những hiểu biết nhất định về Vinylaxetilen – hợp chất hữu dụng này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *