Công Thức Tính Chỉ Số Axit

Cách xác định chỉ số xà phòng hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của chất béo hay, chi tiết

Bài giảng: Bài toán thủy phân Este, chất béo – Cô Nguyễn Thị Thu (Thầy giáo VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

– Số miligam KOH tiêu dùng để trung hòa lượng axit tự do trong Một gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo

Liên quan: công thức tính chỉ số axit

– Chỉ số iot: là số gam iot với thể cùng vào 100 gam lipit. Chỉ số này tiêu dùng để giám định mức độ ko no của lipit

Ví dụ minh họa

Bài 1: Để trung hòa lượng axit béo tự do với trong 14 gam một mẩu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẩu chất béo trên là:

A. 6,0

B. 7,2

C. 4,8

D. 5,5

Hướng dẫn:

Theo khái niệm: chỉ số axit của chất béo là số miligam KOH cần tiêu dùng để trung hòa hết những axit béo tự do với trong Một gam chất béo.

Ta với: mKOH = 0,015 x 0,Một x 56000 = 84 (mg)

⇒ Chỉ số axit là: 84/14 = 6

Bài 2: Để tác dụng hết với 100 gam lipit với chỉ số axit bằng 7 phải tiêu dùng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được là:

A. 108,265 g

B. 170 g

C. 82,265 g

D. 107,57 g

Hướng dẫn:

Ta với: mKOH cần tiêu dùng = 7 x 100 = 700 mg = 0,7 (gam)

⇒ nKOH = 0,7/56 = 0,0125 (mol)

Vậy mmuối = 100 + mKOH – mH2O – mglixerol

= 100 + 17,92 – 0,0125 x 18 – 0,3075/3 x 92 = 108, 265 (gam)

Bài 3: Hãy tính khối lượng NaOH cần tiêu dùng để trung hòa axit tự do với trong 5 gam chất béo với chỉ số axit bằng 7.

Hướng dẫn:

Theo khái niệm, chỉ số axit của chất béo bằng 7 tức thị muốn trung hòa lượng axit béo tự do trong Một gam chất béo phải tiêu dùng 7 mg KOH. Vậy muốn trung hòa axit béo tự do trong 5 gam chất béo với chỉ số 7 thì phải tiêu dùng 5 * 7 = 35 mg KOH, hay 0,035/56 mol KOH

⇒ 0,035/56 mol OH- ⇒ 0,035/56 mol NaOH ⇒ khối lượng NaOH cần để trung hòa axit tự do trong 5 gam chất béo với chỉ số axit bằng 7 là:

mNaOH = 0,035/56*40g = 25(mg) = 0,025g|5g chất béo

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,52 gam một lipit cần tiêu dùng 90ml dung dịch NaOH 0,1M. Chỉ số xà phòng của lipit là:

A. 210

B. 150

C. 187

D. 200

Bài 2: Lúc trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3 ml dung dịch KOH 0,1M. tính chỉ số axit chủa chất béo đó.

A. 6 B. 5 C. 7 D. 8

Bài 3: Muốn trung hòa 5,6 gam một chất béo X đó cần 6ml dung dịch KOH 0,1M. Hãy tính chỉ số axit của chất béo X và tính lượng KOH cần trung hòa 4 gam chất béo với Y chỉ số axit bằng 7.

A. 5 và 14mg KOH

B. 4 và 26mg KOH

C. 3 và 56mg KOH

D. 6 và 28mg KOH

Bài 4: Chỉ số iot của triolein với trị giá bằng bao nhiêu?

A. 26,0

B. 86,2

C. 82,3

D. 102,0

A. 175 B. 168 C. 184 D. 158

Bài 6: Để xà phòng hóa 63 mg chất béo trung tính cần 10,08 mg NaOH. Xác định chỉ số xà phòng của chất béo đem tiêu dùng.

A.112 B. 124 C.224 D.214

Bài giảng: Tổng hợp bài tập Este – Lipit – Cô Nguyễn Thị Thu (Thầy giáo VietJack)

Dạng 1: Tính chất hóa học và tên gọi của este Dạng 2: Những phản ứng hóa học của este Dạng 3: Cách điều chế, nhận diện este Dạng 4: Bài toán về phản ứng đốt cháy este Dạng 5: Bài toán về phản ứng thủy phân Dạng 7: Bài toán về chất béo Dạng 8: Hiệu suất phản ứng este hóa

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại lucdia2.vn

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán với đáp án Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa với đáp án chi tiếtSắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý với đáp ánHơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh với đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *