Nêu ý nghĩa của công thức cấu tạo

  • 1. Công thức hóa học là gì?
  • 2. Những loại công thức hóa học
  • 4. Danh sách các công thức hóa học đầy đủ
  • Video liên quan
  • Luyện 100 đề thi thử 2021. Đăng ký ngay!

Với bài So sánh ý nghĩa của công thức phân tử và công thức cấu tạo sẽ tóm tắt những khái niệm, khái niệm cũng như tính chất của môn Hóa học lớp 11 giúp học trò học tốt môn Hóa học 11.

Nghi vấn: So sánh ý nghĩa của công thức phân tử và công thức cấu tạo? Cho ví dụ minh hoạ.

Trả lời:

Công thức phân tử

Công thức cấu tạo

Giống

Đều cho biết thành phần yếu tố và số lượng nguyên tử của mỗi yếu tố trong phân tử

Khác

Ko cho biết thứ tự và cách thức liên kết giữa những nguyên tử

Trình diễn thứ tự và cách thức liên kết giữa những nguyên tử

Ví dụ: Với công thức phân tử là C2H6O, chỉ biết phân tử này được tạo nên từ Hai nguyên tử C, 6 nguyên tử H và Một nguyên tử O. Ta chưa biết hợp chất này là gì, sở hữu thứ tự sắp xếp những yếu tố như thế nào.

Với công thức phân tử là C2H6O, ta sở hữu thể viết được dưới dạng Hai công thức cấu tạo như sau:

+ CH3CH2OH:  Đây là rượu etylic

+ CH3OCH3:  Đây là hợp chất đimetyl ete

Hai chất trên sở hữu công thức cấu tạo khác nhau nên sở hữu tính chất hóa học khác hoàn toàn nhau.

Lời giải chi tiết

- Giống: Đều cho biết thành phần yếu tố và số lượng nguyên tử của mỗi yếu tố trong phân tử

- Khác: Công thức phân tử ko trình diễn thứ tự và cách thức liên kết giữa những nguyên tử, trong lúc công thức cấu tạo nói lên rõ điều này. 

Ví dụ với CTPT: C2H6O ta chưa biết hợp chất này là gì, sở hữu thứ tự sắp xếp những yếu tố như thế nào. Ta chỉ biết phân tử này được tạo nên từ Hai nguyên tử C, 6 nguyên tử H và Một nguyên tử O

Với CTPT C2H6O nếu:

+ Với CTCT là CH3CH2OH thì đây là rượu etylic

+ Với CTCT là CH3OCH3 thì đây là ete

Hai CTCT này sở hữu tính chất hóa học khác hoàn toàn nhau

Loigiaihay.com

Nghi vấn: Nêu ý nghĩa của công thức hóa học?

Trả lời:

Công thức hóa học giúp chúng ta biết:

- Nhân tố tạo ra chất

-Số nguyên tử của mỗi yếu tố trong phân tử của chất

-Và giúp ta tính được phân tử khối của chất đó.

Ví dụ:Công thức hóa học của đường glucozơ là C6H12O6.

Công thức này cho ta biết sở hữu, đường glucozơ gồm sở hữu 6 nguyên tử cacbon (C), 12 nguyên tử Hydro (H) và 6 nguyên tử Oxi (O).Từ đó ta sở hữu thể tính được phân tử khối của đường glucozơ theo công thức là:12 x 6 + 12 + 16 x 6 = 180 (đvC)

Cùng Top lời giải tìm hiểu nội dung Công thức hóa học dưới đây nhé

1. Công thức hóa học là gì?

Công thức hóa học là một ký hiệu mô tả số lượng và tên nguyên tử sở hữu trong Một phân tử nhất định.

Nó phân phối thông tin về cấu tạo của một chất, hình dạng ba chiều của nó và cách nó sẽ tương tác với những phân tử, nguyên tử và ion khác. Những ký hiệu trong bản tuần hoàn hóa học mô tả tên những chất cấu thành phân tử. Tùy vào yếu tố mà chỉ số của chúng sở hữu thể khác nhau.

* Công thức hóa học của đơn chất

Công thức hóa học của đơn chất được biểu hiện dưới một dạng chung là Ax,trong đó, A chính là kí hiệu của yếu tố và x nêu lên chỉ số nguyên tử của yếu tố.

-Với những đơn chất kim loại thì công thức hóa học được biểu thị chính bằng ký hiệu hóa học của đơn chất kim loại đó.

Ví dụ: công thức hóa học của đồng là Cu, công thức hóa học của kẽm là Zn, công thức hóa học của vàng là Au…

-Với những đơn chất phi kim thì công thức hóa học của chất rắn vẫn được biểu thị bằng kí hiệu hóa học của chất rắn đó

Ví dụ như công thức hóa học của Phốt pho là P, công thức hóa học của Lưu huỳnh là S,…

-Còn với những đơn chất phi kim là chất khí thì thường gồm kí hiệu hóa học của chất khí đó và chỉ số bằng 2. Ví dụ công thức hóa học của khí Oxi là O2, công thức hóa học của khihiđrolà H2,…

* Công thức hóa học của hợp chất

Công thức hóa học của hợp chất được biểu hiện dưới dạng chung là AxBy, AxByCz,…

Trong đó, A B C là ký hiệu hóa học của những yếu tố trong hợp chất và x, y, z là những chỉ số tương ứng của những nguyên tử của mỗi yếu tố đó.

Ví dụ:

-Công thức hóa học của khí metan là CH4

-Công thức hóa học của nước là H2O

-Công thức hóa học của axit sunfuric là H2SO4

2. Những loại công thức hóa học

Với nhiều loại công thức khác nhau, bao gồm những công thức hóa học phân tử, thực nghiệm, cấu trúc và hóa học ngưng tụ.

* Công thức phân tử

Công thức phân tử giúp hiển thị số lượng nguyên tử thực tế trong mỗi phân tử. Nó thường được gọi là công thức tường minh để mô tả những phân tử, thuần tuý vì nó thuận tiện và hầu hết những phân tử sở hữu thể được tra cứu sau lúc xác định công thức của chúng.

Ví dụ công thức phân tử

-Hydro peroxide sở hữu công thức phân tử là: H2O2

-Glucose sở hữu công thức là: C6H12O6

* Công thức cấu trúc

Công thức cấu trúc của một phân tử là một công thức hóa học được mô tả chi tiết hơn công thức phân tử. Cácliên kết hóa họcthực tế giữa những phân tử được hiển thị. Điều này giúp người đọc hiểu làm thế nào những nguyên tử khác nhau được kết nối và do đó làm thế nào những phân tử hoạt động trong ko gian.

Đây là thông tin quan yếu vì hai phân tử sở hữu thể sở hữu chung số lượng và loại nguyên tử nhưng là đồng phân của nhau. Ví dụ, ethanol và dimethyl ether sở hữu chung công thức phân tử là C2H6O, nhưng lúc viết bằng công thức cấu trúc sẽ khác nhau là:

-Ethanol sở hữu công thức cấu trúc: C2H5OH.

-Dimethyl ether sở hữu công thức cấu trúc: CH3OCH3.

Trong hóa học hữu cơ thì một chất sở hữu thể sở hữu nhiều đồng phân và tính chất hóa học của chúng sẽ khác nhau. Vì vậy phải sử dụng công thức cấu trúc để trình diễn sẽ xác thực hơn.

* Công thức thực nghiệm

Công thức thực nghiệm đại diện cho số lượng nguyên tử tương đối của mỗi yếu tố trong hợp chất. Nó chỉ trình diễn dạng tổng quát hay dạng rút gọn của một công thức hóa học. Công thức thực nghiệm được xác định bởi trọng lượng của mỗi nguyên tử trong phân tử.

Thỉnh thoảng công thức phân tử và thực nghiệm là như nhau, chẳng hạn như H2O, trong lúc những công thức khác thì khác.

Ví dụ công thức thực nghiệm của glucose là: CH2O

* Công thức cô đặc

Một biến thể đặc thù của một công thức thực nghiệm hoặc cấu trúc là công thức cô đặc. Công thức cấu trúc cô đặc sở hữu thể bỏ qua những ký hiệu cho carbon và hydro trong cấu trúc, chỉ thuần tuý chỉ ra những liên kết hóa học và công thức của những nhóm chức.

Ví dụ:

Công thức phân tử của hexane là: C6H14

Công thức cô đặc của nó là: CH3(CH2)4CH3

4. Danh sách các công thức hóa học đầy đủ

Lúc nhắc tới những công thức hóa trong bộ môn hóa kiên cố bạn sẽ cần phải nhớ tới : Những công thức tính số mol, nồng độ mol, nồng độ phần trăm hay những công thức tính khối lượng …Đây là những công thức cơ bản nhất bạn cần nhớ để học tốt môn hóa với những bài giải toán hóa.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *