Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu được THPT Sóc Trăng soạn là phản ứng thế lúc cho Zn tác dụng với CuSO4, sảm phẩm sau phản ứng làm mất màu dung dịch đồng sunfat. Kỳ vọng tài liệu giúp độc giả vận dụng tốt vào giải những dạng bài tập liên quan. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Zn tác dụng với CuSO4

2. Điều kiện phản ứng Zn tác dụng với CuSO4

Nhiệt độ thường

3. Cách tiến hành phản ứng Zn tác dụng CuSO4

Nhúng đinh sắt vào ống thử đựng sẵn dung dịch CuSO4

4. Ngâm dây kẽm trong dung dịch CuSO4 hiện tượng quan sát được

Dây kẽm bị hòa tan dần, màu xanh của dung dịch đồng sunfat (CuSO4) nhạt dần. Sau một thời kì lấy dây kẽm ra thì thấy Một lớp kim loại màu đỏ gạch bám ngoài (đó chính là đồng).

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cặp chất ko xảy ra phản ứng là

A. Fe + CuSO4.

B. Cu + AgNO3.

C. Al + Fe(NO3)2.

D. Ag + Cu(NO3)2.

Câu 2. Ngâm đinh sắt trong dung dịch CuSO4 hiện tượng quan sát được là:

A. Đồng bám vào đinh sắt, đinh sắt nguyên vẹn

B. Ko sở hữu hiện tượng gì xảy ra

C. Đinh sắt bị hòa tan phần, màu xanh lam của dung dịch nhạt dần, kim loại đồng màu đỏ sinh ra bám vào đinh sắt

D. Đinh sắt tan dần, màu xanh lam nhạt của dung dịch nhạt dần, ko sở hữu chất mới sinh ra.

Câu 3. Cho a gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được 28,8 gam Cu. Trị giá của a là

A. 50,4.

B. 12,6.

C. 16,8.

D. 25,2.

Câu 4. Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch

A. AgNO3.

B. HNO3.

C. Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)2.

Câu 5. Nhúng thanh kim loại kẽm vào một dung dịch chứa hỗn hợp 3,Hai gam CuSO4 và 6,4 gam CdSO4. Hỏi sau lúc Cu và Cd bị đẩy hoàn toàn khỏi dung dịch thì khối lượng thanh kẽm tăng hay giảm bao nhiêu?

A. 1,39

B. 2,78

C. 4,17

D. 5,56

Câu 6. Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Lúc lấy vật ra thì lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Vậy khối lượng của vật sau phản ứng là:

A. 10,5 gam

B. 10,76 gam

C. 11,Hai gam

D. 12,8 gam

………………….

Trên đây THPT Sóc Trăng đã gửi tới bạn phương trình phản ứng  Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu. Những bạn sở hữu thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *