Cho một mảnh Zn vào dung dịch CuSO4 hiện tượng nào sau đây là đúng

Ba học trò P, Q, R làm thí nghiệm (độc lập): cho Zn vào dung dịch C u S O 4 . P nhận xét: Mang chất rắn màu đỏ bám ngoài Zn, màu xanh lam của dung dịch CuSO4 nhạt dần. Q nhận xét: Mang chất rắn màu đỏ bám ngoài Zn, khối lượng Zn ko đổi. R nhận xét: Zn ko đổi màu, chỉ mang màu xanh lam của dung dịch  C u S O 4 nhạt dần. Học trò nào nhận xét đúng

A. P, Q

B. Q, R

C. P, R

D. P

Nhúng một lá nhôm vào 200ml dung dịch C u S O 4 , tới lúc dung dịch mất màu xanh, lấy lá nhôm ra cân thấy nặng hơn so với ban sơ là 1,38 gam. Nồng độ của dung dịch C u S O 4  đã sử dụng là:

A. 0,05 M

B. 0,15 M

C.0,Hai M

D. 0,25 M

Một bạn học trò tiến hành thí nghiệm sau :

- Cho cùng thể tích V ml dung dịch gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 vào hai cốc.

- Thả vào cốc thứ nhất một lá kẽm và cốc thứ hai một lá đồng và đợi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Bạn học trò đó đã ghi lại những hiện tượng quan sát được như sau :

(1) Khối lượng Hai lá kim loại cùng tăng lên.

(2) Dung dịch ở cốc thứ nhất mang màu trắng xanh.

(3) Dung dịch ở cốc thứ hai mang màu xanh lam.

(4) Mang vảy bạc bám vào lá kẽm.

(5) Mang vảy sắt bám vào lá đồng.

Trong những hiện tượng trên, mang bao nhiêu hiện tượng được mô tả đúng ?

A. 2    

B. 3    

C.4    

D. 5

- Cho cùng thể tích V ml dung dịch gồm Fe NO 3 3 và AgNO 3  vào hai cốc.

Bạn học trò đó đã ghi lại những hiện tượng quan sát được như sau :

(2) Dung dịch ở cốc thứ nhất mang màu trắng xanh.

(4) Mang vảy bạc bám vào lá kẽm.

Trong những hiện tượng trên, mang bao nhiêu hiện tượng được mô tả đúng ?

A. 2   

B. 3

C. 4

D. 5

Mang những nhận xét sau:

(1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch F e C l 3 xảy ra ăn mòn điện hóa.

(2) Sục khí H Hai S vào dung dịch C u S O 4 thấy xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt.

(3) Nhỏ dung dịch N a Hai C O 3 vào dung dịch F e C l 3 thấy mang kết tủa màu đỏ nâu và thoát khí.

(4) Nhúng thanh nhôm vào dung dịch NaOH loãng nguội, thấy thanh nhôm tan dần.

(5) Đốt cháy dây sắt trong khí clo thấy hình thành muối sắt (II) clorua bám trên thanh sắt.

Số nhận xét đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Ngâm một viên kẽm sạch trong dd CuSO 4 . Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?

A. Ko mang hiện tượng nào xảy ra.

B. Một phần viên kẽm bị hòa tan, mang một lớp màu đỏ bám ngoài viên kẽm và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.

C. Ko mang chất mới nào sinh ra, chỉ mang một phần viên kẽm bị hòa tan.

D. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài viên kẽm, viên kẽm ko bị hòa tan.

Những nghi vấn tương tự

Ba học trò P, Q, R làm thí nghiệm (độc lập): cho Zn vào dung dịch C u S O 4 . P nhận xét: Mang chất rắn màu đỏ bám ngoài Zn, màu xanh lam của dung dịch CuSO4 nhạt dần. Q nhận xét: Mang chất rắn màu đỏ bám ngoài Zn, khối lượng Zn ko đổi. R nhận xét: Zn ko đổi màu, chỉ mang màu xanh lam của dung dịch  C u S O 4 nhạt dần. Học trò nào nhận xét đúng

A. P, Q

B. Q, R

C. P, R

D. P

a. Dung dịch  C u S O 4

b. Dung dịch HCl

Đáp án B

Phương trình phản ứng: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓ (đỏ)

Cu sinh ra bám vào lá Zn, đồng thời lượng Cu2+ trong dung dịch giảm đi nên màu xanh giảm dần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

VietJack

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Lúc cho vài viên kẽm vào dung dịch CuSO4 để yên vài phút ta hiện tượng gì xảy ra?

A.

B.

Mang Một lớp màu nâu đỏ bám xung quanh viên kẽm 

C.

D.

 Xuất hiện kết tủa màu xanh lơ 

Tính chất hóa học chung của kim loại gồm:

Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả những chất trong dãy nào dưới đây?

Cho phản ứng: Zn + CuSO4 → muối X + kim loại Y. X là

Chọn câu đúng nhất lúc nói tới tính chất hóa học của kim loại

Cho Một gam Na phản ứng với Một gam khí clo. Khối lượng muối NaCl thu được là:

Kim loại nào sau đây ko thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

Cặp chất nào sau đây mang thể tác dụng với nhau?

Thăng bằng PTHH (Hóa học - Lớp 8)

Hai trả lời

Viết PTHH (Hóa học - Lớp 8)

Hai trả lời

Viết PTHH (Hóa học - Lớp 8)

Hai trả lời

Xác định CTHH của MxOy (Hóa học - Lớp 8)

Hai trả lời

Cho những chất sau (Hóa học - Lớp 8)

Một trả lời

Trong dãy những axit sau (Hóa học - Lớp 8)

Hai trả lời

Viết phương tình phản ứng (Hóa học - Lớp 8)

Hai trả lời

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *