Phương trình hóa học Zn + H2SO4 loãng

Phương trình hóa học Zn + H2SO4 loãng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 được Kiến Thức Live soạn hướng dẫn những bạn học trò viết và thăng bằng phương trình phản ứng kim loại tác dụng cùng với dung dịch axit, cụ thể tại đây là phương trình phản ứng Zn tác dụng cùng với H2SO4 loãng (Zn + H2 SO4). Mời những bạn học trò tham khảo nhé.

Phương trình Zn tác dụng H2SO4 loãng 

Phương trình hóa học Zn + H2SO4 loãng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Điều kiện xảy ra phản ứng Zn + H2SO4 loãng

Nhiệt độ thường, H2SO4 loãng

Tính chất hóa học của H2SO4 loãng

Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

H2SO4 loãng tác dụng cùng với kim loại:

Axit sunfuric H2SO4 loãng mang khả năng tác dụng cùng với kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

Tác dụng cùng với kim loại (Al, Fe, Zn, Mg,…) → muối sunfat + khí hidro

Ví dụ:

PTHH Zn + H2SO4 loãng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

H2SO4 loãng tác dụng cùng với bazơ:

H2SO4 (loãng) tác dụng cùng với bazơ → muối sunfat + nước

Tỉ dụ:

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

H2SO4 loãng tác dụng cùng với oxit bazơ:

H2SO4 (loãng) tác dụng cùng với oxit bazơ → muối sunfat + nước

Ví dụ:

BaO + H2SO4 → BaSO4 + H2O

H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 loãng tác dụng cùng với muối:

H2SO4 (loãng) tác dụng cùng với muối → muối (mới) + axit (mới)

Ví dụ:

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl

H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho 6,5 g Zn tác dụng cùng với dung dịch H2SO4 loãng dư , thu được dung dịch X và khí H2 (đktc). Tính thể tích khí H2 thu được thể tích là bao nhiêu?

A. 2,24 l

B. 4,48 l

C. 3,36 l

D. 1,12 l

Câu 2. Thả một mẫu kẽm vào dung dịch axit sunfuric H2SO4 loãng thấy xuất hiện, hiện tượng gì?

A. Mang khí ko màu thoát ra

B. Mang khí mang màu thoát ra, và viên kẽm tan dần

C. Mang khí ko màu thoát ra và mẩu kẽm tan dần

D. Mẫu kẽm tan dần

Câu 3. Cho m gam kẽm tác dụng cùng với dd HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính m?

A. 6,5 g

B. 13 g

C. 8,7 g

D. 9,75 g

Câu 4. X là một hợp chất của Zn thường được sử dụng trong y khoa, cùng với tác dụng làm cho thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa,…. Chất X là:

A. Zn(NO3)2.

B. ZnSO4.

C. ZnO.

D. Zn(OH)2.

Câu 5. Cho dãy những chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy mang tính chất lưỡng tính là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6. Những chất trong dãy nào sau đây vừa mang tính oxi hóa OXH vừa mang tính khử?

A. CrO3, FeO, CrCl3, Cu2O.

B. Fe2O3, Cu2O, CrO, FeCl2.

C. Fe2O3, Cu2O, Cr2O3, FeCl2.

D. Fe3O4, Cu2O, CrO, FeCl2.

Câu 7. Cho 2,24 g bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm mang AgNO3 0,1M và Cu(NO3)Hai 0,5M, khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn A và dung dịch dd B. Tính số gam chất rắn A:

A. 4,08 g

B. 8,16 g

C. 2,04 g

D. 6,12 g

Câu 8. Cho 15,6 gam hỗn hợp Mg, Al tác dụng hết cùng với dung dịch dd HCl dư sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 14 gam. Tính số mol của dd HCl đã tham gia phản ứng.

A. 0,8 mol.

B. 0,4 mol.

C. 1,6 mol.

D. 0,25 mol.

Câu 9. Cho hỗn hợp A gồm Fe(NO3)Hai và ZnO vào dung dịch dd H2SO4 loãng (dư) thu được dung dịch B. Cho dung dịch dd KOH loãng (dư) vào B thu được kết tủa là

A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)Hai và Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2.

Câu 10. Cho luồng khí C dư qua hỗn hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn còn lại là:

A. Cu, Fe, ZnO, MgO.

B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, MgO.

D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Câu 11. Cho a gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau lúc kết thúc những phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban sơ là

A. 12,67%.

B. 85,30%.

C. 90,27%.

D. 82,20%.

Trên đây Kiến Thức Live vừa giới thiệu tới tất cả những bạn phương trình hóa học Zn + H2SO4 loãng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2, mong rằng qua bài viết này những bạn học trò cũng mang thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Nếu thấy bài viết hữu ích, đừng quên share cho bạn bè trong lớp cùng biết tới nhé.

Tổng hợp: kienthuclive.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *