Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O được THPT Sóc Trăng soạn hướng dẫn những bạn học trò viết và thăng bằng phản ứng oxi hoá khử lúc cho Zn tác dụng HNO3 đặc sau phản ứng thu được sản phẩm khử NO2 (với màu nâu đỏ). Kỳ vọng với hướng dẫn chi tiết những bước thăng bằng những bạn học trò sẽ biết cách vận dụng làm những dạng bài tập tương tự. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Zn tác dụng HNO3 đặc

2. Chi tiết thăng bằng phương trình phản ứng Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

Zn0 + HN+5O3 → Zn+2(NO3)2 + N+4O2 + H2O

Một x II (Zn → Zn+2 + 2e)

Hai x II (N+5 + 1e → N+4)

Phương trình hóa học:

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3. Điều kiện phản ứng xảy ra Zn tác dụng HNO3 đặc 

Nhiệt độ thường

4. Hiện tượng phương trình sau phản ứng Zn tác dụng HNO3

Kim loại tan dần tạo thành dung dịch ko màu và khí màu nâu đỏ thoát ra

5. Tính chất hóa học của kẽm

Kẽm là kim loại hoạt động với tính khử mạnh Zn → Zn2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Zn tác dụng trực tiếp với nhiều phi kim.

2Zn + O2 → 2ZnO

Zn + Cl2 → ZnCl2

b. Tác dụng với axit

Với những dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc:

Zn + 4HNO3 đ → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

c. Tác dụng với H2O

Phản ứng này hầu như ko xảy ra vì trên bề mặt của kẽm với màng oxit bảo vệ.

d. Tác dụng với bazơ

Kẽm tác dụng với dung dịch bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2….

Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2

6. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho phản ứng hóa học sau: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + NO2 + H2O

Tổng hệ số (nguyên, tối giản) của phản ứng trên là bao nhiêu? Biết tỉ lệ số mol NO : NO2 = 1 : 1)

A. 10

B. 12

C. 13

D. 15

Câu 2. Cho phương trình hoá học: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O

Tổng hệ số thăng bằng (nguyên, tối giản) của phản ứng là

A. 26

B. 28

C. 27

D. 29

Câu 3. Cho 6,5 gam Zn tác dụng với HNO3 dư thu được V lít NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Trị giá của V là

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 6,72

Câu 4. Cho kim loại kẽm tác dụng với HNO3. Kẽm đóng vai trò là chất gì?

A. Khử

B. oxi hóa

C. vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa

D. môi trường.

Câu 5. Cho m gam kim loại Zn tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, sinh ra 0,56 lít khí N2O (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Trị giá m là

A. 6,5 gam.

B. 20,48 gam.

C. 12,8 gam.

D. 5,6 gam.

Câu 6. Cho 11 g hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lit khí NO (đktc) duy nhất. Khối lượng (g) Fe trong hỗn hợp đầu?

A. 5,6 gam

B. 2,8 gam

C. 8,4 gam

D. 4,Hai gam

Câu 7. Cho m (g) hỗn hợp Mg, Al, Zn tác dụng với 0,224 lit Cl2 ở đktc, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch axit HCl dư thu được dung dịch Y và 0,336 lit H2 đktc. Làm khô dung dịch Y thu được 2,49 gam chất rắn khan. m với trị giá là:

A. 3,12

B. 1,43

C. 2,14

D. 0,715

Câu 8. Cho hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và ZnO vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH loãng (dư) vào Y thu được kết tủa là

A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2 và Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2.

Câu 9. Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,Một gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng tới lúc phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO với trong hỗn hợp ban sơ là

A. 0,8 gam.

B. 8,3 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam.

Câu 10. Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau lúc kết thúc những phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban sơ là

A. 12,67%.

B. 85,30%.

C. 90,27%.

D. 82,20%.

……………………………

Mời những bạn tham khảo thêm phản ứng liên quan:

  THPT Sóc Trăng đã gửi tới bạn Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O được THPT Sóc Trăng soạn. Nội dung tài liệu giúp những bạn biết cách viết và thăng bằng phương trình phản ứng lúc cho Zn tác dụng với HNO3 đặc, từ đó với thể nhận mặt hiện tượng sau phản ứng với khí màu nâu đỏ thoát ra.

  Những bạn với thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

  Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

  Chuyên mục: Giáo dục

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *